Aktualności

Konferencja na WAiNS

Wstęp na konferencję jest wolny. Zapraszamy pracowników, studentów i wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji na stronie konferencji

Artykuł dr Pauli Quinon w "Synthese"

Synthese

Dr Paula Quinon, pracownik Zakładu Filozofii i Etyki w Administracji, opublikowała właśnie artykuł w prestizowym czasopismie filozoficznym Synthese. Fragmenty abstraktu:

Turing and Church formulated two different formal accounts of computability that turned out to be extensionally equivalent. Since the accounts refer to different properties they cannot both be adequate conceptual analyses of the concept of computability. This insight has led to a discussion concerning which account is adequate. [...] I propose two possible clarifications of the pre-systematic concept of “computability” that can both be captured in recursion theory, and I show how both clarifications avoid an objection arising from Carnap’s constraint.

Artykuł dostępny jest tutaj.

Nowy pracownik WAiNS

fze
W Zakładzie Filozofii i Etyki w Administracji witamy nowego pracownika, dr. hab. Franka Zenkera. Pracuje w dziedzinie epistemologii społecznej, nauk kognitywnych i filozofii nauki. Prowadzi między innymi grupę roboczą ds. norm argumentacji publicznej w ramach działania UE COST Action APPLY, European Network for Argumentation and Public Policy Analysis (CA17132). Jest członkiem komitetu kierującego Europejskiej Konferencji o Argumentacji (European Conference on Argumentation – ECA). Publikował m.in. w Synthese, Behavioral and Brain Sciences, Frontiers in Psychology. Pełny profil znajduje się tutaj.

Nowy Statut

Statut-Politechniki-Warszawskiej-uchwalony_medium

26 czerwca 2019 r. na posiedzeniu Senatu Politechnika Warszawska przyjęła nowy statut uczelni. Dokument wejdzie w życie 1 października 2019 r.

Podstawowym celem tego ważnego dla uczelni aktu prawnego było dostosowanie wewnętrznych regulacji do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku. Uczelnie zostały zobowiązane do przyjęcia nowych statutów uwzględniających zmiany w prawie.

Prace nad Statutem Politechniki Warszawskiej trwały wiele miesięcy. Projekt był konsultowany ze wspólnotą akademicką, opiniowany przez Radę Uczelni oraz związki zawodowe. Statut został przyjęty na posiedzeniu Senatu 26 czerwca 2019 r. i będzie regulował funkcjonowanie uczelni przez najbliższe lata.

Uchwała nr 362/XLIX/2019 z dnia 26/06/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja na WAiNS przedłużona do 13 września

indeks_2019

Trwa dodatkowy nabór na st. stac. i niestac. II stopnia oraz st. niestac. I stopnia na WAiNS PW - szczegóły tutaj.

Nowy pracownik w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych

Ferreira

Agata Ferreira jest doktorem nauk prawnych i radcą prawnym w Anglii i Walii. Studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Westminster University i Oxford University w Wielkiej Brytanii i na Universidade de Coimbra w Portugalii. Doktorat ukończyła na ESADE, Universidade Ramon Llull w Barcelonie. Jest wykładowca na ESDES Business Management School i na Wydziale Prawa Université Catholique de Lyon i członkiem Centrum Wiedzy Prawa Nowych Technologii Law & Tech na Universidade Nova w Lizbonie. 

Swoje badania naukowe obecnie koncentruje na zagadnieniach prawnych i regulacyjnych nowych technologii i prawa cyfrowego, w szczególności dotyczących technologii blockchain, sztucznej inteligencji i internetu rzeczy (internet of things).

Nowy pracownik w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych

Rojszczak

Dr Marcin Rojszczak specjalizuje się w zakresie bezpieczeństwa IT oraz ochrony prywatności w Internecie. Posiada wykształcenie informatyczne (Politechnika Poznańska, 2004) oraz prawnicze (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2014). Uzyskał stopień doktora nauk prawnych z wyróżnieniem nadany przez Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW.

Zainteresowania naukowe dr Marcina Rojszczaka są rozwinięciem trwających od wielu lat aktywności zawodowych i koncentrują się wokół prawa nowych technologii. W szczególności dotyczą obszaru prawnej regulacji obszaru bezpieczeństwa IT (w tym cyberbezpieczeństwa), systemów sztucznej inteligencji oraz Internetu Rzeczy.

Dziekan i Rada Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej zapraszają

DZIEKAN I RADA WAiNS PW  mają zaszczyt zaprosić na

WYDZIAŁOWĄ UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 

która odbędzie się 1 października 2019 roku o godz. 12:30 

w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

 Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

24.09.2019 r. Spotkanie z delegacją z Chin

Chong201924IX
W dniu 24 września 2019 WAINS odbyło się spotkanie z delegacją Instytutu Administracji Publicznej z miasta Chongqing (prowincja Chengdu, Chińska Republika Ludowa) przedstawicieli Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW. Celem spotkanie było omówienie możliwości  współpracy naukowej i dydaktycznej, a także wstępne wyznaczenie obszarów, w których możliwe jest podjęcie wspólnych badań oraz innych inicjatyw naukowych. W założeniu kooperacja Politechniki Warszawskiej z uczelniami chińskimi obejmować ma wymianę studencką i kadry naukowej, współpracę naukową w zakresie prowadzenia wspólnych badań i współorganizacji konferencji naukowych, a także tworzenie wspólnych publikacji.

Wykład inaugurujący rok akademicki 2019/2020 w WAiNS PW

konstytucja
1 października 2019 r. o godz. 12:30 w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się wydziałowa uroczystość rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Wykład inauguracyjny pod tytułem O powinnościach nauki prawa w debacie o konstytucji wygłosił w tym roku, dr hab. Piotr Radziewicz, profesor uczelni. Treść tego wystąpienia znajduje się tutaj.

Polsko-ukraińska współpraca rektorów na rzecz doskonalenia działania uczelni

zdjecie 4
24 września br. w Warszawie, w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich, odbyło się drugie wspólne posiedzenie polsko-ukraińskiego zespołu specjalistów ds. badań systemowych w szkolnictwie wyższym, powołanego w ramach Projektu pomocowego PW-MNiSW pt. Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni. W posiedzeniu wzięli udział lider projektu prof. Jerzy Woźnicki, koordynator programowy Iryna Degtyarova, badacze ze strony polskiej - Łukasz Kierznowski, Natalia Kraśniewska, badacze ze strony ukraińskiej – dr Anton Panteleimonov, prof. prof. Iryna Tomashevska, Valentyna Chepak, Natalia Gots, Denys Svyrydenko.

Pracownicy WAiNS zaangażowani w ważną konferencję

logo_krasp
W dniach 28-29.10.2019 r. w Gmachu Głównym PW odbędzie się Konferencja Naukowa pn. Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019. Na konferencji wystąpi m.in. Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin. Z WAiNS w organizację konferencji zaangażowani są prof. Jerzy Woźnicki (ZPAiNoPP), który jest przewodniczącym Komitetu Naukowego, dr hab. Zbigniew Król, prof. uczelni i Dziekan WAiNS (ZFiEwA), który jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego oraz dr Bartłomiej Skowron, prodziekan ds. nauki WAiNS, który jest członkiem Komitetu Organizacyjnego.

konferencja współorganizowana przez WAiNS

konferencja B
23. edycja Krakowskiej Konferencji Metodologicznej jest współorganizowana przez WAiNS (Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej - ICFO z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego) i poświęcona będzie roli logiki w naukach przyrodniczych, rozpatrywanych z perspektywy teorii kategorii.

Nowe publikacje pracownika WAiNS

PiP
W ostatnich numerach renomowanego czasopisma prawniczego „Państwo i Prawo” (70 pkt. wg ministerialnego wykazu czasopism) ukazały się dwa artykuły naukowe pracownika naszego Wydziału – dra Radosława Puchty. W pierwszym z nich Autor analizuje przesłanki powoływania się przed organami krajowymi (w szczególności przed sądami) na art. 47 Karty Praw Podstawowych UE wysłowiający prawo do sądu. Stawia tezę, iż można domagać się ochrony sądowej na gruncie tego przepisu również w związku z ingerencją w inne prawa podstawowe gwarantowane przez Kartę (np. prawo do ochrony życia rodzinnego), a nie tylko prawa podstawowe wynikające z aktu prawa pochodnego UE, o ile oczywiście organ stosuje w danej sprawie prawo unijne w sensie przedmiotowym. W drugim artykule Autor podejmuje problem stosowania przez sądy krajowe gwarancji wynikających z systemu prawa unijnego (jako „łatwiejszych” i „bezpieczniejszych”) z pominięciem gwarancji zawartych w przepisach polskiej Konstytucji.

Nowa książka pod red. pracowników WAiNS

20191023_140550(1)
Pod koniec listopada bieżącego roku ukazała się, nakładem Oficyny Wydawniczej PW, monografia naukowa pod redakcją Pawła Stacewicza i Bartłomieja Skowrona pt. Przedmioty wirtualne. Jest to kolejna książka z serii Informatyka a filozofia.  W jej skład wchodzą zarówno teksty naszych pracowników, jak i naukowców z innych ośrodków akademickich. Zachęcamy do lektury!

Zmiany związane z nowym Statutem PW

W związku z wejściem w życie 1.10.2019 r. nowego Statutu Politechniki Warszawskiej, wygasła kadencja władz wydziału wybranych na kadencję 2016–2020. W związku z tym Rektor powołał na stanowisko Dziekana WAiNS, dra hab. Zbigniewa Króla, prof. uczelni; na stanowisko prodziekana ds. ogólnych dra hab. Piotra Radziewicza, prof. uczelni; na stanowisko prodziekana ds. nauczania dr Katarzynę Górniak; na stanowisko prodziekana ds. nauki dra Bartłomieja Skowrona i na stanowisko prodziekana ds. studenckich dra inż. Krzysztofa Urbaniaka.
krol
anonim-m
Gorniak
skowron
K_Urbaniak

Wizyta profesora Giuseppe Primiero na WAiNS

Primiero

W dniach 18-21 listopada 2019 r. będzie gościł na naszym wydziale, w ramach program Erasmus +, profesor Giuseppe Primiero z Uniwersytetu w Mediolanie. Profesor Primiero specjalizuje się w logice, filozofii i metodologii informatyki oraz filozofii informacji.

Wygłosi na naszym wydziale dwa wykłady otwarte pt. On Computational Hypotheses and Computational Experiments (19.11, godz. 17.00) oraz  On The Foundations of Computing (21.11, godz. 12.15).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów i pracowników! 

Nowy komentarz do konstytucji współtworzony przez dra hab. P. Radziewicza, prof. uczelni

Konstytucja

Ukazał się nowy komentarz, który współtworzył dr hab. Piotr Radziewicz, profesor uczelni i prodziekan ds. ogólnych WAiNS PW.

Ze strony wydawnictwa:
Prezentowany komentarz przedstawia przede wszystkim praktyczną stronę obowiązywania i stosowania unormowań polskiej ustawy zasadniczej. Publikacja jest przeznaczona głównie dla prawników praktyków, uwzględnia bowiem bogate wypowiedzi orzecznicze sądów powszechnych, administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, jak również najważniejsze poglądy doktryny. Zawiera prezentację „w pigułce” argumentów doktrynalnych przemawiających za określonym sposobem wykładni i zastosowaniem regulacji konstytucyjnych.

Konferencja współorganizowana przez WAiNS

teoria idei
Teoria idei jest jedną z najważniejszych teorii filozoficznych.