Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

We wszystkich 6 ocenianych obszarach na kierunku studiów administracja o profilu ogólnoakademickim, na studiach I i II stopnia, ocena jest „w pełni pozytywna”.

Zespół wizytujący Polskiej Komisji Akredytacyjnej wysoko ocenił w szczególnośœci politykę kadrową zmierzającą do uzyskania uprawnień do doktoryzowania i habilitowania, program studiów oraz działania związane z polepszeniem jakośœci kształcenia. Uchwała nr 79/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 09 marca 2017 r. w załączeniu.

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych bardzo dziękuje wszystkim Pracownikom i Studentom, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

(Uchwała nr 79/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 09 marca 2017 r.)