Aktualności

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Projekt: kompetentny wykładowca

cziitt-footer-logo
1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, umiejętności informatycznych, oraz zarządzania informacją.

Seminaria doktorskie

W roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej będą prowadzone seminaria doktorskie z filozofii i z ekonomii dla studentów studiów doktoranckich. Zapisy na seminaria będą odbywały się w systemie USOS od 17 września godz. 8.00 do 5 października godz. 23.59. Można zapisywać się jednocześnie na kilka seminariów, nadając każdemu z nich odpowiedni priorytet. Liczba uczestników każdego seminarium będzie ograniczona do osób, które najwcześniej przypisały mu najwyższy priorytet. W celu zarejestrowania się należy zalogować się w systemie USOS i wybrać zakładkę

Aktualności --> Kalendarz rejestracji --> Wydział Administracji i Nauk Społecznych --> Rejestracja na seminaria doktoranckie z filozofii i ekonomii.

Uwaga: zapisy na seminaria prowadzone przez prof. Biłata i prof. Maciejczaka zostały przedłużone do 11 października

 

Uwaga! Doktoranci z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych zapisują się na zajęcia na swoim Wydziale.

Nowa książka dra Michała Stelmacha

Stelmach
Celem monografii jest opis pojęcia logiki transcendentalnej w ujęciu Ludwiga Wittgensteina z czasów Traktatu logiczno-filozoficznego, a następnie wyprowadzenie szerszych wniosków interpretacyjnych dotyczących jego koncepcji filozoficznej.

Nowa pracownik WAiNS

Monika Stachowiak-Kudła

Badania Moniki Stachowiak-Kudły w dyscyplinie nauk prawnych koncentrują się na pięciu obszarach:

  1. Wolność badań naukowych, wolność nauczania, autonomia szkół wyższych w konstytucjach i ustawodawstwie zwykłym państw europejskich;
  2. Konflikty praw podstawowych;
  3. Czynniki determinujące sposób orzekania w sądach administracyjnych;
  4. Prawne aspekty jakości kształcenia;
  5. Wartościowanie decyzji publicznych.

Otwarte konkursy na stanowiska na WAiNS

zdziwienie

W wyniku wejścia w życie nowej ustawy oceniane będę nie jednostki, ale dyscypliny naukowe, w których dana uczelnia będzie zatrudniać co najmniej 12 pracowników badawczo-dydaktycznych. W związku z planami dostosowania się do tych wymogów Dziekan WAiNS ogłasza konkursy na stanowiska. Ze względu na szczegółowe wymogi związane z ewaluacją chcemy, by zwycięzcy konkursów zostali zatrudnieni jeszcze w 2018 r. Szukamy kandydatów na:

  • 2 adiunktów w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych i
  • 1 adiunkta w Zakładzie Filozofii i Etyki w Administracji.

Konferencja współorganizowana przez WAINS

Filozofia w informatyce zdjęcie
W dniach 23-24 listopada 2018 roku WAiNS współorganizuje (razem z Wojskową Akademią Techniczną) IV edycję Konferencji Ogólnopolskiej pt. "Filozofia w informatyce".

Konferencja współorganizowana przez WAiNS

Logic lane
Cykl konferencji Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii ma służyć integracji polskiego środowiska filozofów nauki i filozofów wykorzystujących narzędzia formalne w uprawianiu filozofii. Tematyka konferencji obejmuje ogólną i szczegółowe filozofie nauki, metodologię nauk oraz wykorzystanie metod matematycznych w filozofii. Pierwsza edycja konferencji zorganizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki odbyła się w roku 2016 na UJ w Krakowie. Druga edycja odbyła się w roku 2017 na KUL-u w Lublinie. Na trzecią edycję zapraszamy do Politechniki Warszawskiej.

Archiwum

Tu znajdują się archiwalne "aktualności".