Aktualności

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Projekt: kompetentny wykładowca

cziitt-footer-logo
1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, umiejętności informatycznych, oraz zarządzania informacją.

Seminaria doktorskie

W roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej będą prowadzone seminaria doktorskie z filozofii i z ekonomii dla studentów studiów doktoranckich. Zapisy na seminaria będą odbywały się w systemie USOS od 17 września godz. 8.00 do 5 października godz. 23.59. Można zapisywać się jednocześnie na kilka seminariów, nadając każdemu z nich odpowiedni priorytet. Liczba uczestników każdego seminarium będzie ograniczona do osób, które najwcześniej przypisały mu najwyższy priorytet. W celu zarejestrowania się należy zalogować się w systemie USOS i wybrać zakładkę

Aktualności --> Kalendarz rejestracji --> Wydział Administracji i Nauk Społecznych --> Rejestracja na seminaria doktoranckie z filozofii i ekonomii.

Seminarium dla doktorantów - sem. zimowy 2018/2019

 

Uwaga! Doktoranci z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych zapisują się na zajęcia na swoim Wydziale.

Organizacja konferencji i innych wydarzeń po wejściu RODO

Wejście nowych przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zmienia wymagania w zakresie ochrony takich danych. Wiąże się to między innymi ze zmianami w obszarze zbierania danych osobowych w trakcie przygotowania konferencji naukowych, seminariów i innych wydarzeń na Wydziale (np. do zbierania danych osobowych nie używamy portali, które nie zapewniają odpowiedniej ochrony (np. google, docs itp.)) oraz obowiązków informacyjnych.

Osoby organizujące różnego rodzaju wydarzenia mogą kierować pytania związane z nowymi zasadami ochrony danych oraz obowiązkami informacyjnymi do Dziekana WAiNS. Dostępne są również gotowe klauzule informacyjne dla uczestników konferencji dotyczące przetwarzania danych w celach związanych z organizacją i obsługą konferencji.

ATHENS 17-25.11.2018

2 lipca rozpocznie się nabór na wyjazdy w ramach Programu ATHENS w sesji Listopad 2018 (która odbędzie się w dniach 17-25.11.2018 r.)

Nowa książka dra Jarosława Zalewskiego

JZ_monografia

Opracowanie to jest analizą możliwości rozszerzenia badań dynamiki i wybranych cech eksploatacyjnych pojazdów samochodowych m.in. w oparciu o dokonania autora.

Książka została wydana w Wydawnictwie Instytutu Technologii Eksploatacji (ITEE) w Radomiu.

Nowy artykuł dr Heleny Bulińskiej-Stangreckiej

cover-sustainability-v10-i7

Artykuł dotyczy analizy czynników warunkujących zaufanie w organizacjach. Zaprezentowane w nim zostały wyniki badań empirycznych, które pozwoliły na weryfikację związków poszczególnych obszarów w kontekście zaufania do przełożonych i współpracowników.  Zaufanie do przełożonych jest związane z doświadczeniami w zakresie współpracy. Natomiast relacje interpersonalne i  ocena kompetencji wpływają na zaufanie do współpracowników. Wnioski z tych badań pozwalają na kształtowanie poczucia zaufania w organizacjach poprzez budowanie przestrzeni dla relacji interpersonalnych oraz wspieranie rozwoju pracowników.

Artykuł w otwartym dostępie tutaj

Co nowego w Biurze Karier w roku akademickim 2018/19?

Jesteś studentem, absolwentem, bądź doktorantem PW? Szukasz pracy, praktyki, stażu? Chcesz zaplanować swoją karierę? Chciałbyś sprawdzić co naprawdę jest Twoją mocną stroną i jakimi cechami wyróżniasz się? Skorzystaj z bezpłatnej oferty Biura Karier.

Archiwum

Tu znajdują się archiwalne "aktualności".