Aktualności

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Konkurs na prace magisterskie

logo_TPP_2015

Trwa XI edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. Prace magisterskie dotyczące promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski można zgłaszać do 23 października 2017 r. Na laureatów Konkursu czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości blisko 50.000 zł, publikacje i staże.

Modernizacja Roku 2016

197 (1)
„Wykonanie rewitalizacji wraz z przebudową Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej – termomodernizacja obiektu” ma szansę stać się Modernizacją Roku 2016. Liczą się Wasze głosy!
197

Sukces pracownika WAiNS

pregowski

Dr Michał Piotr Pręgowski został wybrany członkiem Editorial Advisory Board czasopisma "Anthrozoös" - na sześcioletnią kadencję od lipca 2017 r.

Anthrozoös jest czasopismem z tzw. Master Journal List i części A listy czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Archiwum

Tu znajdują się archiwalne "aktualności".

Projekt: kompetentny wykładowca

cziitt-footer-logo
1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, umiejętności informatycznych, oraz zarządzania informacją.

Spotkanie Zespołu Historii Matematyki

logo IHN PAN
26.06.2017 r. w godzinach 11.30-15.00 na WAiNS w Gmachu Głównym (s. 206) odbędzie się spotkanie Zespołu Historii Matematyki Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.