Aktualności

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Konkurs na prace magisterskie

logo_TPP_2015

Trwa XI edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. Prace magisterskie dotyczące promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski można zgłaszać do 23 października 2017 r. Na laureatów Konkursu czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości blisko 50.000 zł, publikacje i staże.

Sukces pracownika WAiNS

pregowski

Dr Michał Piotr Pręgowski został wybrany członkiem Editorial Advisory Board czasopisma "Anthrozoös" - na sześcioletnią kadencję od lipca 2017 r.

Anthrozoös jest czasopismem z tzw. Master Journal List i części A listy czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt: kompetentny wykładowca

cziitt-footer-logo
1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, umiejętności informatycznych, oraz zarządzania informacją.

konkurs na pracę z zakresu etyki biznesu

Veritas Veritatis
Do 31 lipca 2017 r. można zgłaszać do konkursu m.in. prace licencjackie i magisterskie z zakresu etyki biznesu.
Konkurs organizują Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego.

Program wymiany studentów ATHENS

  3 lipca rozpocznie się nabór na wyjazdy w ramach Programu ATHENS w sesji Listopad 2017, która odbędzie się w dniach 11-18 listopada 2017 r.

Nowelizacja Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

24 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał nowelizację Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. „ustawa wdrożeniowa”, regulująca procesy związane z wykorzystaniem funduszy UE).

Archiwum

Tu znajdują się archiwalne "aktualności".