Publikacja współautorstwa dra Marcina Rojszczaka

Informujemy, że artykuł współautorstwa Pana dr. Marcina Rojszczaka pt. „Cybersecurity of consumer products against the background of the EU model of cyberspace protection” został opublikowany w wolnym dostępie w Journal of Cybersecurity (140 pkt).

Zapraszamy do lektury!

Problem cyberbezpieczeństwa produktów przeznaczonych na rynek konsumencki jest realnym i aktualnym zagadnieniem. Jego znaczenie rośnie zwłaszcza z uwagi na dynamicznie wzrastającą liczbę tzw. usieciowionych produktów konsumenckich, a także masową ekspansję rynku IoT. W efekcie coraz częściej zagrożenia dla bezpieczeństwa czy prywatności mają swoje źródła nie w cyberatakach na wiodących dostawców usług internetowych, ale w podatnościach wykorzystanych w powszechnie wykorzystywanych produktach konsumenckich.

Artykuł omawia rolę organów ochrony konkurencji i konsumentów w kształtowaniu przyszłego modelu cyberbezpieczeństwa UE. W tym celu autorzy przedstawili istniejące w prawie UE mechanizmy pozwalające organom nadzorczym kształtować rynek bezpieczeństwa produktów konsumenckich, ze wskazaniem czy środki te można również uznać za adekwatne do celów cyberbezpieczeństwa. Szczególną uwagę zwrócono na wskazanie potrzebnych działań prawodawcy, prowadzących do zapewnienia spójności pomiędzy wdrażanym unijnym prawem cyberbezpieczeństwa a istniejącymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów konsumenckich.

Artykuł dostępny jest pod linkiem https://doi.org/10.1093/cybsec/tyab011

Journal of Cybersecurity 2021/1; ISSN 2057-2085; E-ISSN 2057-2093; 140 pkt MNiSW.