Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zostały rozpatrzone kolejne wnioski stypendialne. Szczegółowa wiadomość znajduje się w systemie E-dziekanat w "Aktualnościach". Tych, którzy nie mają dostępu do tego systemu, zapraszamy do Dziekanatu, gdzie wywieszone są listy z numerami albumów. Przypominamy o konieczności doniesienia zał. 9 - do pobrania ze strony Wydziału "Pomoc materialna". Osoby, które jeszcze nie odebrały wcześniej wydanych decyzji, są proszone o pilne zgłoszenie się do Dziekanatu - najlepiej do dnia 14.12.2018 r.

Wykład prof. Badrinatha Rao pt.: Finding Decent Work In The Context Of New And Emerging Technologies: Myths, Facts, And Solutions (12.12.18, g. 12).

Przypomnienie dla studentów I roku - odnośnie umowy o warunkach odpłatności za studia

Ogłoszenie o lektoratach z języków obcych dla studentów niestacjonarnych

Informacja dot. ubezpieczenia od nast. nieszcz. wypadków w roku akademickim 2018/19

Studenci WAiNS mogą korzystać z Systemu Informacji Prawnej LEX - dostęp z sieci WAiNS, zapraszamy do Laboratorium Komputerowego (wtedy gdy nie odbywają się tam zajęcia dydaktyczne)!
wolterskluwer-logo-rgb