Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Studentów, którym przyznano stypendium Rektora za wyniki w nauce (kat. I i II) zapraszamy do Dziekanatu po odbiór decyzji. W systemie E-dziekanat pojawił się także komunikat o możliwości odbioru decyzji dotyczących innych świadczeń. Studenci bez dostępu do tego systemu mogą sprawdzić informacje bezpośrednio w Dziekanacie. Prosimy pamiętać o zał. nr 9 - oświadczeniu, które można pobrać ze strony Biura Spraw Studenckich lub z zakładki 'pomoc materialna' (na dole strony)

19.11.2018 (poniedziałek) wyznaczone zostały godziny dziekańskie: od 9.00 do 12.00.

Przypomnienie dla studentów I roku - odnośnie umowy o warunkach odpłatności za studia

CWM PW ogłasza dodatkową rekrutację na wyjazdy na studia w ramach Erasmus+ w r. 2018/19

Ogłoszenie o lektoratach z języków obcych dla studentów niestacjonarnych

Informacja dot. ubezpieczenia od nast. nieszcz. wypadków w roku akademickim 2018/19

Seminaria doktorskie

Studenci WAiNS mogą korzystać z Systemu Informacji Prawnej LEX - dostęp z sieci WAiNS, zapraszamy do Laboratorium Komputerowego (wtedy gdy nie odbywają się tam zajęcia dydaktyczne)!
wolterskluwer-logo-rgb