Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Studium Języków Obcych - ogłoszenie dla studentów niestacjonarnych I st.

Wyniki zapisów do prowadzących prace dyplomowe i podział na seminaria

Zajęcia z języków obcych - podział na grupy dla I roku

Informacja dotycząca zajęć z języków obcych - studia stacjonarne

7.03.18 o godz. 16.00 w sali 208 w Gmachu Głównym PW odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019. W spotkaniu będą uczestniczyć: dr Katarzyna Górniak – Prodziekan ds. Nauczania, dr inż. Krzysztof Urbaniak – Prodziekan ds. Studenckich, dr Helena Bulińska-Stangrecka – Koordynator Wydziału ds. wyjazdów realizowanych w ramach Programu Erasmus+

Seminaria doktorskie

Są do odebrania decyzje stypendialne

Ostateczne rankingi Stypendiów Rektora za wyniki w nauce

Od 5.03 studenci WAiNS mogą korzystać z 
Systemu Informacji Prawnej Legalis
legalis