Zarządzenie Rektora nr 7/2021 z dnia 28/01/2021

w sprawie zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej