Kontakt

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (WAiNS)

(Gmach Główny PW)

pl. Politechniki 1

00-661 Warszawa

Sekretariat dziekana i prodziekanów

pokój 203

e-mail: ans@ans.pw.edu.pl

mgr Elżbieta Sławińska – Koordynator pracy Działu

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6417

fax: 22 825 3746

e-mail: e.slawinska@ans.pw.edu.pl

mgr Agnieszka Kapczyńska

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5958

fax: 22 825 3746

e-mail: a.kapczynska@ans.pw.edu.pl

mgr Anna Kraśniewska

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6417, 5958

fax: 22 825 3746

e-mail: urlop wychowawczy

Dziekanat

pokój 207

tel. +48 22 234-64-33

Dziekanat Wydziału to struktura organizacyjna Wydziału i przede wszystkim miejsce obsługi każdej osoby chcącej załatwić sprawę, rozwiązać problem lub uzyskać wymagane informacje.

Jest to szczególne miejsce dla każdego studenta. W dziekanacie można wyjaśnić wątpliwości, uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania oraz w przypadku wystąpienia problemów załatwić wszelkie sprawy urzędowe takie jak:

 • złożenie podania, 
 • złożenie skargi, 
 • złożenie wniosku, 
 • złożenie i odbiór właściwych dokumentów, 
 • kontakt z wykładowcą itd.

Dziekanat to osoby, które są odpowiedzialne za organizację i obsługę administracyjną całego toku studiów.

Do najważniejszych czynności i spraw wykonywanych sposób ciągły lub cyklicznie, zaliczyć należy:

 • prowadzenie teczek osobowych studentów,
 • organizacja grup studenckich i seminaryjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z procesem dyplomowania,
 • obsługa praktyk studenckich,
 • obsługa spraw stypendialnych,
 • wydawanie indeksów, legitymacji, książeczek zdrowia,
 • zaliczanie etapów studiowania i rozliczanie indeksów i osiągnięć studenta,
 • wystawianie zaświadczeń studenckich,
 • wystawianie suplementów,
 • obliczanie średnich ocen itd.

Godziny przyjęć studentów

(W godzinach przyjęć studentów pracownicy Dziekanatu nie odbierają telefonów)

Praca Dziekanatu okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni

Studia stacjonarne I stopnia

Kamil Kraszewski

mgr Kamil Kraszewski

pokój 207

tel. +48 22 234-57-88

W godzinach przyjęć studentów pracownicy Dziekanatu nie odbierają telefonów.

e-mail: k.kraszewski@ans.pw.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:
 • poniedziałek 10:00–15:00
 • wtorek 09:00–12:00
 • środa nieczynne
 • czwartek 12:00–15:00
 • piątek 12:00–15:00

Studia stacjonarne II stopnia

Patrycja Przybysz

mgr Patrycja Przybysz

pokój 207

tel. +48 22 234-65-25

W godzinach przyjęć studentów pracownicy Dziekanatu nie odbierają telefonów.

e-mail: p.przybysz@ans.pw.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:
 • poniedziałek 10:00–15:00
 • wtorek 09:00–12:00
 • środa nieczynne
 • czwartek 12:00–15:00
 • piątek 12:00–15:00 

Studia niestacjonarne I i II stopnia

Agata Masternak

mgr inż. Agata Masternak

pokój 207

tel. +48 22 234-63-09

W godzinach przyjęć studentów pracownicy Dziekanatu nie odbierają telefonów.

e-mail: a.masternak@ans.pw.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:
 • poniedziałek 10:00–15:00
 • wtorek 09:00–12:00
 • środa nieczynne
 • czwartek 12:00–15:00
 • piątek 12:00–15:00
 • w czasie zjazdów
 • piątek 12:00–18:00
 • sobota 10:00–15:00

Praktyki i stypendia

Paulina Czeredys

lic. Paulina Czeredys

pokój 207

tel. 22 234-15-52

W godzinach przyjęć studentów pracownicy Dziekanatu nie odbierają telefonów.

e-mail: p.czeredys@ans.pw.edu.pl  

Godziny przyjęć studentów:
 • poniedziałek 10:00–15:00
 • wtorek 09:00–12:00
 • środa nieczynne
 • czwartek 12:00–15:00
 • piątek 12:00–15:00

Laboratorium komputerowe WAiNS

Pl. Politechniki 1

pok. 222

tel. +48 22 234-62-39

dr inż. Krzysztof Urbaniak (kierownik), e-mail: k.urbaniak@ans.pw.edu.pl

lic. Artur Gerczak, e-mail: a@ans.pw.edu.pl

inż. Jacek Pawłowski, e-mail: j@ans.pw.edu.pl

Samorząd studencki WAiNS

Pl. Politechniki 1,

pok. 405/4

tel. +48 22 234-62-02

e-mail: wrs-ains@samorzad.pw.edu.pl

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

mgr. Danuta Ciszkowska

pokój 227 (GG)

tel. +48 (22) 234-65-37

e-mail: d.ciszkowska@ans.pw.edu.pl

dyżur: wtorki 15.00-16.00

Rzecznik zaufania WAiNS i Politechniki Warszawskiej

dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz

pokój 228A

tel. +48 22 234-51-07

e-mail: rzecznik.zaufania@ans.pw.edu.pl

Dział Finansowy

Pełnomocnik Kwestora

mgr Małgorzata Strączyńska

Gmach Główny, pok. 204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6266

tel. kom: 605 250 027

e-mail: m.straczynska@ans.pw.edu.pl

Pracownicy działu

mgr Elżbieta Czarnecka

Gmach Główny,  pok. 224 A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6285

e-mail: e.czarnecka@ans.pw.edu.pl

Sekretariaty Zakładów

Krystyna Lewandowska

Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

pok. 224 (Gmach Główny PW)

tel.: 22 234 62 67

e-mail: k.lewandowska@ans.pw.edu.pl

mgr Danuta Ciszkowska

Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

pok. 227 (Gmach Główny PW)

tel.: 22 234 65 37

e-mail: d.ciszkowska@ans.pw.edu.pl

Pracownik działu administracyjno-technicznego

mgr Marta Strzemieczna

pokój 224 (Gmach Główny PW)

tel. 22 234 62 67

e-mail: m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl