Konkurs Dziekana na najlepszą pracę dyplomową

Ogłoszony został konkurs o Nagrodę Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej za najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2023/2024

Zasady konkursu określa Zarządzenie nr 2/2024 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 15 marca 2024 roku (.pdf) .

Harmonogram konkursu o Nagrodę Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej za najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2023/2024 (.pdf)

  • zgłaszanie prac dyplomowych do 15 października 2024 r.,
  • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2024 r.