Aktualności

Wyniki IV edycji konkursu Best Paper

Logo Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza

W rozstrzygniętym konkursie Best Paper, którego celem jest nagradzanie autorów najlepszych w danym roku publikacji naukowych z afiliacją Politechniki Warszawskiej, wśród wszystkich artykułów 200 pkt. biorących udział w konkursie (za rok 2023) nagrodzono 110 publikacji pracowników Uczelni, w tym trzy z naszego Wydziału:

Warsztaty naukowe pod tytułem: "Deep structure of arguments and their semantics".

Logo zespołu badawczego Laboratorium Nowego Etosu

W dniach 3-11 lipca 2024r. zespół badawczy Laboratorium Nowego Etosu kierowany przez dr hab. Katarzynę Budzyńską, prof. uczelni zorganizował warsztaty naukowe pod tytułem: "Deep structure of arguments and their semantics".

6. miejsce w Polsce wśród kierunków Administracja zajął nasz Wydział

logo: perspektywy

Jesteśmy na pierwszym miejscu w Polsce w dwóch ocenianych kategoriach:

  • Wynagrodzenia absolwentów – wskaźnik dotyczący średniego wynagrodzenia absolwentów danej uczelni z lat 2018-2021 w odniesieniu do wynagrodzeń w powiecie zamieszkania, dane uwzględniają wynagrodzenia absolwentów w 2022 r.;
  • Ewaluacja naukowa – określony poprzez ocenę kategorii naukowej dla dyscypliny nauki prawne (wiodącej naszego kierunku studiów).

NADANIE PROF. DR. HAB. INŻ. JERZEMU WOŹNICKIEMU TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA

zdjęcie: prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki

W dniu 11 czerwca br. na Politechnice Koszalińskiej odbyła się uroczystość nadania doktoratu honorowego Panu Profesorowi Jerzemu Woźnickiemu.

Wyrazy uznania i serdeczne gratulacje Panu Profesorowi składa cała społeczność Wydziału życząc dalszych osiągnięć i zaangażowania na rzecz środowiska akademickiego w kraju i za granicą!

Nadanie tytułu profesora nauk społecznych

zdjęcie: prof. dr hab. Robert Suwaj

Z ogromną radością informujemy, że postanowieniem z dnia 15 maja 2024 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Panu Robertowi Suwajowi tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Seminarium pt. "Ku zrównoważonemu rozwojowi: jakość życia po wypadku drogowym"

Infografika seminarium

W imieniu Zakładu Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej, Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, serdecznie zapraszamy na seminarium pt. "Ku zrównoważonemu rozwojowi: jakość życia po wypadku drogowym”, organizowane we współpracy z Zakładem Budowy i Eksploatacji Środków Transportu, Wydziału Transportu.

Termin: 3 czerwca 2024, o godzinie 16:15-17:00
Link do spotkaniazoom.us

Wyniki konkursu SONATA 19

zdjęcie: dr hab. Marcin Rojszczak

Z radością informujemy, że wniosek Pana dr. hab. Marcina Rojszczaka złożony do NCN został pozytywnie rozpatrzony i zgodnie decyzję przyznano środki finansowe w ramach konkursu SONATA 19 na realizację projektu badawczego pt. Sztuczna inteligencja w nieukierunkowanej inwigilacji elektronicznej: nowe zagrożenie dla prywatności czy szansa na zgodność z prawem?, który realizować będzie Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Monografia dra Mateusza Lewandowskiego

Obraz: Okładka Monografii dr Mateusza Lewandowskiego

Miło nam poinformować, że ukazała się monografia z zakresu nauk prawnych pt. "Opodatkowanie sektora energetycznego w Polsce. Bezpieczeństwo energetyczne, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój" autorstwa dr. Matusza Lewandowskiego z Zakładu Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej.

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy publikacji monografii i życzymy dalszych sukcesów!

Rozstrzygnięcie ósmej edycji konkursu MINIATURA

zdjęcie: dr Pielak Albert

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki ósmej edycji konkursu MINIATURA. Wśród laureatów jest pracownik naukowy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW Pan doktor Albert Pielak, który będzie realizował projekt "Odpowiedzialność rodzicielska w perspektywie prawnoporównawczej".

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy!

Konkurs "Najlepsi z Najlepszych PW II"

zdjęcie: dr hab. Marcin Rojszczak

Z radością informujemy, że w konkursie Najlepsi z Najlepszych PW II, który skierowany jest do wybitnych młodych osób pracujących na  Politechnice Warszawskiej z grupy nauczycieli akademickich, z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych laureatem został Pan dr hab. Marcin Rojszczak.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy życząc dalszych sukcesów!

Seminarium z Filozofii Nauki w Politechnice Warszawskiej

image by Adobe Firefly

Zapraszamy na spotkanie w ramach Seminarium z Filozofii Nauki na PW, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia (czwartek), w godzinach od 17.00 do ok. 19.00. 

Gościem wydarzenia będzie dr Andrzej Malec, który wygłosi referat pt. "Czy sumienie komputera może być autonomiczne?".

Godziny dziekańskie 23 maja 2024 r. w godz. od 09.45 do 12.15

Informujemy, że w dniu 23 maja 2024 r. (czwartek) w godz. od 09.45 do 12.15 wprowadza się godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny dziekańskie).

CHALLENGES AND LEGAL SUPPORT OF DIGITALIZATION IN THE ECONOMY

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Praktyczną "CHALLENGES AND LEGAL SUPPORT OF DIGITALIZATION IN THE ECONOMY",  organizowaną przez Wydział Socjologii i Prawa Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy Politechnika Kijowska oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW w dniu 16 mają br. w trybie on-line.

Awans naukowy pracownika

Z radością informujemy, że w dniu 19 marca br. Rada Naukowa Dyscypliny Filozofia Uniwersytetu Warszawskiego nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia pracownikowi naszego Wydziału - Panu Antonio Vassallo.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Global Money Week - Spotkanie nt. bezpieczeństwa płatności elektronicznych

logo: Global Money Week

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia  udziału w otwartym wykładzie na temat praktycznych aspektów bezpieczeństwa płatności elektronicznych w dniu 21 marca (czwartek) o godz. 14:00 w sali 437A organizowanym na Wydziale w ramach Global Money Week (GMW).

Międzynarodowy Salon Edukacyjny

obrazek: baner #zawszeciekawi

Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych Politechniką Warszawską i studiowaniem na naszej uczelni na dwudniowy Międzynarodowy Salon Edukacyjny w hali EXPO XXI w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się z Uczelnią, Wydziałami i ofertą kształcenia na stoisku nr 29 oraz na prezentacje z informacjami o PW i cennymi wskazówkami (sala B): 15 marca, godz. 11.30; 16 marca, godz. 11.40.

Do zobaczenia!

Administracja zarządcza z certyfikatem jakości kształcenia

logo Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Z dumą informujemy, że utworzony na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych kierunek studiów "Administracja zarządcza" został wyróżniony w 2024 r. certyfikatem akredytacyjnym Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego "Studia z przyszłością".

Certyfikaty zostały wręczone na uroczystej gali, która odbyła się 4 marca br. we Wrocławiu.

Rusza rekrutacja na wyjazdy studenckie w programie Erasmus+

Image: Flaga UE i napis Erasmus+

Wydział Administracji i Nauk Społecznych zaprasza studentów do składania aplikacji w ramach programu ERASMUS+. Rekrutacja na wyjazdy na studia w roku akademickim 2024-2025 rozpoczęła się 4 marca 2024 roku i potrwa do 28 marca 2024. Proces aplikacji i rekrutacji odbywają się w systemie USOS, a wymiana może być realizowana wyłącznie z uczelnią, która podpisała umowę międzyinstytucjonalną z WAiNS PW.

Wykład otwarty prof. Alexandra Volokha

zdjęcie: Alexander "Sasha" Volokh

Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW serdecznie zaprasza całą społeczność akademicką na gościnny wykład otwarty prof. Alexandra Volokha "Antitrust aspects of self-regulatory public authorities".

Wykład odbędzie się 13 marca 2024 r., g. 10.15, w sali s. 437a GG

Uroczyste wręczenie nagród oraz wyróżnień Dziekana

zdjęcie: zbiorowe nagrodzonych przez Dziekan wains studentów

W dniu 27 lutego br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród oraz wyróżnień Dziekana, przyznanych naszym studentkom i studentom, za wyjątkową aktywność oraz zaangażowanie w życie naukowe, sportowe i kulturalne.

Dyplomy zostały wręczone przez Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Panią dr hab. Annę Zalcewicz, prof. uczelni.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wszystko o wyjazdach Erasmus+ na WAiNS

Obraz: Erasmus plus

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych wraz z Wydziałowym Koordynatorem ds. Erasmus+ zapraszają wszystkich studentów WAiNS na wydziałowe spotkanie dotyczące nadchodzącej rekrutacji wyjazdowej w programie Erasmus+. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 lutego, w godz. 9:00-10:00, w Sali 327 GG i ma na celu przedstawienie unikalnych możliwości nauki za granicą, jakie oferuje nasz Wydział. W spotkaniu wezmą udział studenci, którzy wrócili z wymiany międzynarodowej i podzielą się swoimi doświadczeniami.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na spotkanie informacyjne Erasmus+

Obraz: Erasmus plus

W dniu 22 lutego 2024 r. o godz. 13.00 w Budynku Rektorska 4, aula 1.01 odbędzie się ogólnouczelniane spotkanie informacyjne dla studentów PW zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+. Celem spotkania jest zapoznanie studentów z możliwościami Programu oraz zachęcenie ich do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2024/2025. Eksperci z Centrum Wymiany Międzynarodowej PW odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące wyjazdu.

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne

Informujemy, że w dniu 31 stycznia br. na posiedzeniu Senatu PW został powołany nowy organ kolegialny Politechniki Warszawskiej: Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne.

Wyniki X konkursu MOBILITY PW

logo X konkursu Mobility PW

Miło nam poinformować, że  w ramach X konkursu MOBILITY PW stypendium otrzymało dwóch naukowców z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych:

 Pan doktor habilitowany Marcin Rojszczak,  który będzie realizował miesięczne stypendium w Max Planck Institutie for Study of Crime, Security and Law we Fryburgu (Niemcy), oraz

 Pan doktor Albert Pielak, który będzie realizował dwumiesięczne stypendium w Institut suisse de droit comparé (Lozanna, Szwajcaria).

Książka dr. Bartłomieja Skowrona wyróżniona w konkursie

obrazek: okładka książki

Książka dr. Bartłomieja Skowrona pt. Część i całość. W stronę topoontologii (książka opublikowana jest w otwartym dostępie, tekst publikacji) została wyróżniona w V edycji konkursu o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza. Konkurs jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki.

Gratulujemy!