Aktualności

Konferencja naukowa: „Zaufanie do systemów sztucznej inteligencji”

W dniu 18 czerwca 2021 r. odbędzie się konferencja pt. „Zaufanie do systemów sztucznej inteligencji”, której tematyka wpisuje się w aktualne dyskusje o możliwościach, ograniczeniach i odbiorze społecznym systemów sztucznej inteligencji, w tym systemów uczących się. Wygłaszane i dyskutowane referaty będą miały charakter interdyscyplinarny - z odniesieniami do informatyki, filozofii, nauk prawnych, nauk o zarządzaniu, psychologii i ekonomii.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Artykuł współautorstwa dr hab. Katarzyny Budzyńskiej i dr hab. Marcina Koszowego

Artykuł współautorstwa dr hab. Katarzyny Budzyńskiej i dr hab. Marcina Koszowego pt. „Associating Ethos with Objects: Reasoning from Character of Public Figures to Actions in the World” został opublikowany w wolnym dostępie w czasopiśmie Argumentation (200 pkt).

Zachęcamy do lektury!

Monografia dr Katarzyny Chrostowskiej-Malak

Monografia pt. „Rozwój praw obywatelskich w świetle polityki migracyjnej państwa polskiego”, Oficyna Wydawnicza PW 2020 r., autorstwa dr Katarzyny Chrostowskiej-Malak z Zakładu Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji WAiNS PW jest wynikiem kontynuacji badań Autorki nad statusem prawnym obywateli i cudzoziemców w Polsce.

Zapraszamy do lektury!

Spotkania z Prawem Nowych Technologii

Zespół Prawa Nowych Technologii WAiNS zaprasza na spotkanie pt. Płatność "spojrzeniem" - uwierzytelnienie płatności a technologie biometryczne mające na celu przybliżenie tematyki płatności z wykorzystaniem biometrii, w tym płatności bez użycia telefonu czy karty płatniczej.

Termin: 27.05.2021 godz. 16:00

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com

Publikacja dr Moniki Stachowiak-Kudła

Informujemy, że artykuł Pani dr Moniki Stachowiak-Kudła z Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych pt. „Academic freedom as a source of rights’ violations: a European perspective” ukazał się w czasopiśmie Higher Education (140 pkt w dysyplinach naukowych: nauka o kulturze i religii, architektura i urbanistyka; nauka o zarządzaniu i jakości oraz pedagogika).

Zachęcamy do lektury!

Publikacja współautorstwa dra Marcina Rojszczaka

Informujemy, że artykuł współautorstwa Pana dr. Marcina Rojszczaka pt. „Cybersecurity of consumer products against the background of the EU model of cyberspace protection” został opublikowany w wolnym dostępie w Journal of Cybersecurity (140 pkt).

Zapraszamy do lektury!

Wywiad z dr Katarzyną Górniak

Informujemy, że w Biuletynie PW ukazał się wywiad z dr Katarzyną Górniak, socjolożką z WAiNS PW na temat społecznych skutków pandemii COVID-19.

Zapraszamy do lektury!

Publikacja dr. Michała Stelmacha

Nowy artykuł dr. Michała Stelmacha „Philosophical Problems and Therapy. Polemic with The New Wittgenstein” ukazał się w czasopiśmie Filozofia (70 pkt.)

Zachęcamy do lektury!

Stypendium im. M.Króla

Uprzejmie informujemy, że do dnia 01.06.2021 br. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2021/2022.

Publikacja dr. Franka Zenkera

Nowy artykuł dr. Franka Zenkera “Newcomb’s problem isn’t a choice dilemma” ukazał się w Synthese (200 pkt).

Zachęcamy do lektury!

Seminarium Naukowe

Zespół Badawczy Prawa Publicznego i Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Politykach Publicznych Politechniki Warszawskiej zapraszają na seminarium naukowe pt. Prawny charakter opłaty legalizacyjnej w związku z nowelizacją Prawa budowlanego.

Termin: 19 maja 2021

Publikacja dra Marcina Rojszczaka

Informujemy, że artykuł Pana dr. Marcina Rojszczaka pt. „Extraterritorial Bulk Surveillance after the German BND Act Judgment” został opublikowany w wolnym dostępie w European Constitutional Law Review (140 pkt).

Zapraszamy do lektury!

Publikacja dr hab. Justyny Łacny, profesor uczelni

Informujemy, że artykuł Pani dr hab. Justyny Łacny, profesor uczelni pt. „The Rule of Law Conditionality Under Regulation No 2092/2020 — Is it all About the Money?” ukazał się w Hague Journal on the Rule of Law (100 pkt).

Zachęcamy do lektury!

Publikacja dr. Pawła Jarnickiego

Nowy artykuł dr. Pawła Jarnickiego “Stimmung/Nastrój as Content of Modern Science: On Musical Metaphors in Ludwik Fleck’s Theory of Thought Styles and Thought Collectives” ukazał się w Foundations of Science (140 pkt).

Spotkanie ws. pomocy materialnej

Drodzy studenci!

W czwartek, 15 kwietnia 2021r. o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości ubiegania się o pomoc materialną w postaci zapomogi.

Publikacja dr Agaty Ferreiry

Z przyjemnością informujemy, że artykuł Pani Dr Agaty Ferreira, adiunkta z Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych, pod tytułem "The Future of Payments in a Dit-Based European Economy: A Roadmap" znalazł się na liście dziesięciu najlepszych do pobrania prac na stronie SSRN w kategoriach: Bankowość i Polityka Monetarna, Polityka Banków Centralnych, Ekonomia Monetarna, System Finansowy i Instytucje Finansowe.

Publikacja dr Pauli Quinon

Nowy artykuł dr Pauli Quinon "Cognitive Structuralism" ukazał się w The Review of Philosophy and Psychology (140 pkt).

Zachęcamy do lektury!

Nasz pracownik dr Marcin Rojszczak uhonorowany nagrodą im. prof. Remigiusza Kaszubskiego

Podczas Forum Bankowego, corocznej konferencji organizowanej przez Związek Banków Polskich, wręczono Nagrody im. prof. Remigiusza Kaszubskiego za rok 2020. Nagroda jest przyznawana osobom, których działalność w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz prawa nowych technologii wyróżniła się w sposób szczególny i ma charakter kreatywny.

Publikacja dra Marka Porzeżyńskiego z obszaru prawa nowych technologii

W lutym 2021 r. ukazał się artykuł dra Marka Porzeżyńskiego (Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych) dotyczący prawa nowych technologii.

Zachęcamy do lektury!

Rekrutacja WAINS ERASMUS + 2021/2022

Zapraszamy wszystkich studentów na spotkanie informacyjne dotyczące zbliżającej się rekrutacji na wyjazdy zagraniczne z programu Erasmus+

Data: 03 marca 2021
Godzina: 16:30

Publikacje dra Marcina Rojszczaka z obszaru prawa nowych technologii

W styczniu 2021 r. ukazały się dwa artykuły dr. Marcina Rojszczaka (Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych) dotyczące stosowania inwigilacji elektronicznej w działalności organów publicznych.

Zachęcamy do lektury!

Zarządzenie Rektora nr 6/2021 z dnia 27/01/2021

w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021.

Wydziałowa Rada Samorządu WAiNS

Z dniem 20.01.2021 rozpoczęła się kadencja Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w nowym składzie.

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym członkom naszego wydziałowego organu samorządu studenckiego za uczestnictwo w życiu Uczelni, za współpracę i działania podejmowane na rzecz studentów, jednocześnie serdecznie gratulujemy nowym jej członkom.

Wyniki II edycji konkursu na granty badawcze Centrów Badawczych POB PW

Ogłoszone zostały wyniki II edycji konkursu na granty badawcze Centrów Badawczych POB PW. Wśród laureatów programu CyberiADa-2 priorytetowego obszaru badawczego „Cyberbezpieczeństwo i analiza danych” jest pracownik naukowy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW dr hab. Katarzyna Budzyńska, prof. uczelni. Projekt [Con2Con] From Controversy to Consensus: An Insight into Conflicts in online Public Discourse (Od kontrowersji do konsensusu: Analiza konfliktu w dyskursie publicznym online) uzyskał dofinansowanie w wysokości 170 809,50 PLN na 24 miesiące.

Publikacja dr. Franka Zenkera

W styczniu b.r. ukazał się artykuł dr. Franka Zenkera (Zakład Filozofii i Etyki w Administracji WAiNS) we współautorstwie z Bin Wang pt. “Slippery Slope Arguments in Legal Contexts: Towards Argumentative Patterns”. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Argumentation  pod adresem: https://link.springer.com/article/10.1007/s10503-020-09545-9

Zachęcamy do lektury!