Zakład Filozofii i Etyki w Administracji

Sekretariat: mgr Danuta Ciszkowska

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny, pok. 227
 22 234 65 37
 danuta.ciszkowska@pw.edu.pl

Specjalista ds. projektu: Medea Kfoczyńska-Łukasz
  
 medea.lukasz@pw.edu.pl

Kierownik Zakładu

stanowisko nieobsadzone

czynności należące do Kierownika Zakładu wykonuje dr Bartłomiej Skowron

 

Pracownicy

Prof. dr hab. Andrzej Biłat Profesor
Dr hab. Katarzyna Budzyńska Profesor uczelni
Dr hab. Marcin Koszowy Profesor uczelni
Dr hab. Zbigniew Król Profesor uczelni
Prof. dr hab. Marek Maciejczak Profesor
Dr hab. Antonio Vassallo Adiunkt
Dr Hans Joachim Greif Adiunkt (etat badawczy)
Dr Paula Quinon Adiunkt (etat badawczy)
Dr Bartłomiej Skowron Adiunkt
Dr inż. Paweł Stacewicz Adiunkt
Dr Michał Stelmach Adiunkt
Dr Beata Witkowska-Maksimczuk Adiunkt
Mgr He Zhang Asystent

Zakład Filozofii i Etyki w Administracji prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną w różnych obszarach współczesnej filozofii: teorii argumentacji, ontologii formalnej, filozofii fizyki, filozofii informatyki i sztucznej inteligencji oraz etyki w administracji. Członkowie międzynarodowego zespołu skupionego w zakładzie w czterech grupach badawczych publikują w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz kierują projektami badawczymi wspieranymi przez międzynarodowe i krajowe instytucje finansujące.

Oferujemy szeroki wachlarz kursów z zakresu fundamentalnych zagadnień filozoficznych zarówno w ramach programu studiów na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, jak i na wydziałach nauk ścisłych i inżynieryjnych.

Wybrane tematy naszych badań i zajęć, to m.in:

  • zaufanie i przejrzystość w sztucznej inteligencji
  • cyfrowe metody w naukach społecznych
  • metody rozumowania i komunikacji w prawie i administracji publicznej
  • realizm strukturalny w filozofii nauki
  • teorie obliczeń
  • ontologia topologiczna
  • etyka w administracji

Informacje o publikacjach pracowników Zakładu znajdują się w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej