Rzecznik Zaufania

Rzecznikiem Zaufania zarówno ogólnouczelnianym (całej Politechniki Warszawskiej), jak i wydziałowym (Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej) jest dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz.

Z Rzecznikiem Zaufania można spotkać się (bądź skontaktować telefonicznie 22 234 51 07) w każdą środę między godziną 12.15 a 13.00 w Gmachu Głównym w pokoju nr 228 A.

e-mail: jgrzenk@ans.pw.edu.pl