Rzecznik Zaufania

Rzecznikiem Zaufania zarówno ogólnouczelnianym (całej Politechniki Warszawskiej), jak i wydziałowym (Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej) jest dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz.

W semestrze zimowym z Rzecznikiem Zaufania można spotkać się (bądź skontaktować telefonicznie 22 234 51 07) w każdy czwartek między godziną 10.15 a 11.00 w Gmachu Głównym w pokoju nr 228 A.

e-mail: jgrzenk@ans.pw.edu.pl