Rada Wydziału

Rok akademicki 2017/2018

Terminarz posiedzeń:

 • 24.10.2017
 • 28.11.2017
 • 19.12.2017
 • 23.01.2018
 • 27.02.2018
 • 20.03.2018
 • 17.04.2018
 • 22.05.2018
 • 26.06.2018
 • 25.09.2018

Skład Rady Wydziału

Dziekan - Przewodniczący Rady Wydziału
 • dr hab. Zbigniew Król, prof. PW

Prodziekani
 • dr hab. Anna Zalcewicz, prof. PW
 • dr Katarzyna Górniak
 • dr Bartłomiej Skowron
 • dr inż. Krzysztof Urbaniak

Pozostali członkowie Rady Wydziału

Samodzielni pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni
 • prof. dr hab. Andrzej Biłat
 • prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka
 • prof. dr hab. Józef Janczak
 • prof. dr hab. Leszek Jasiński
 • prof. dr hab. Marek Maciejczak
 • dr hab. Wojciech Gonet, prof. PW
 • dr hab. Jacek Janowski, prof. PW
 • dr hab. Gabriela Jyż, prof. PW
 • dr hab. Radosław Koszewski, prof. PW
 • dr hab. inż. Marian Kowalewski, prof. PW
 • dr hab. Justyna Łacny, prof. PW
 • dr hab. Piotr Radziewicz, prof. PW
 • dr hab. Robert Suwaj, prof. PW
 • dr hab. Marek Jakubiak

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych
 • dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz
 • dr Małgorzata Stawicka
 • dr Agnieszka Tomczak
 • dr Cezary Woźniak

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
 • mgr Małgorzata Strączyńska
 • mgr Marta Strzemieczna

Przedstawiciele Studentów
 • Natalia Koc, 
 • Justyna Brodzik, 
 • Janusz Ozdowski, 
 • Krystian Dobrowolski, 
 • Klaudia Stasiewicz, 
 • Magdalena Gałecka, 
 • Aleksandra Halicka.

Z głosem doradczym

Przedstawiciele Związków Zawodowych
 • dr Elżbieta Kotowska - ZNP
 • dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska - NSZZ „Solidarność”