Rada Wydziału

Rok akademicki 2021/2022

Terminarz posiedzeń Rady Wydziału

 • 12.10.2021 r.
 • 16.11.2021 r.
 • 14.12.2021 r.
 • 25.01.2022 r.
 • 15.02.2022 r.
 • 22.03.2022 r.
 • 26.04.2022 r.
 • 24.05.2022 r.
 • 28.06.2022 r.
 • 27.09.2022 r.

Skład Rady:

Dziekan – Przewodnicząca Rady Wydziału

 • dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni

Prodziekani

 • dr Robert Kędziora
 • dr hab. Radosław Koszewski, prof. uczelni
 • dr Alina Naruniec
 • dr inż. Krzysztof Urbaniak

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 • prof. dr hab. Andrzej Biłat
 • dr hab. Katarzyna Budzyńska, prof. uczelni
 • dr hab. Marek Jakubiak, prof. uczelni
 • dr hab. Jacek Janowski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Marian Kowalewski, prof. uczelni
 • dr hab. Marcin Koszowy, prof. uczelni
 • dr hab. Zbigniew Król, prof. uczelni
 • dr hab. Justyna Łacny, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Marek Maciejczak
 • dr hab. Piotr Radziewicz, prof. uczelni
 • dr hab. Robert Suwaj, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki
 • dr hab. Robert Zajdler, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Jarosław Zalewski, prof. uczelni

Przedstawiciele  nauczycieli akademickich (innych niż zatrudnieni na stanowisku profesora, profesora uczelni i posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego)

 • dr Katarzyna Górniak  
 • dr Agnieszka Tomczak 
 • dr Cezary Woźniak

Przedstawiciele pracowników niebędący nauczycielami akademickimi

 • mgr Marta Strzemieczna  
 • mgr inż. Jacek Pawłowski    

Przedstawiciele studentów Wydziału

 • Patryk Abratkiewicz
 • Klaudia Dudkiewicz
 • Hubert Grzegorz Duszczyk
 • Jakub Jarosz
 • Aleksandra Natalia Tekieli
 • Joanna Józefina Wysocka

Przedstawiciel Związków Zawodowych z głosem doradczym

 • dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska  - NSZZ „Solidarność”

Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego z głosem doradczym

 • dr Grażyna Musiejczuk