Rada Wydziału

Rok akademicki 2016/2017

Terminarz posiedzeń:

 • 6.09.2016
 • 27.09. 2016
 • 25.10.2016
 • 29.11.2016
 • 13.12.2016
 • 24.01.2017
 • 28.02.2017
 • 21.03.2017
 • 25.04.2017
 • 30.05.2017
 • 27.06.2017
 • 19.09.2017

Skład Rady Wydziału

Dziekan - Przewodniczący Rady Wydziału

 • dr hab. Zbigniew Król, prof. PW

Prodziekani

 • dr hab. Anna Zalcewicz, prof. PW
 • dr Katarzyna Górniak
 • dr Bartłomiej Skowron
 • dr inż. Krzysztof Urbaniak

Pozostali członkowie Rady Wydziału

Samodzielni pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni
 • prof. dr hab. Andrzej Biłat
 • prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka
 • prof. dr hab. Józef Janczak
 • prof. dr hab. Leszek Jasiński
 • prof. dr hab. Marek Maciejczak
 • dr hab. Wojciech Gonet, prof. PW
 • dr hab. Jacek Janowski, prof. PW
 • dr hab. Gabriela Jyż, prof. PW
 • dr hab. Radosław Koszewski, prof. PW
 • dr hab. inż. Marian Kowalewski, prof. PW
 • dr hab. Robert Suwaj, prof. PW
 • dr hab. Jan Zubelewicz, prof. PW
 • dr hab. Marek Jakubiak
Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych
 • dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz
 • dr Małgorzata Stawicka
 • dr Agnieszka Tomczak
 • dr Cezary Woźniak
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
 • mgr Małgorzata Strączyńska
 • mgr Marta Strzemieczna
Przedstawiciele Studentów
 • Julia Bieleninik
 • Weronika Fukowska
 • Magdalena Gałecka
 • Natan Wiśniewski
 • Janusz Ozdowski
 • Agnieszka Rębiś
 • Monika Standziak
Z głosem doradczym
Przedstawiciele Związków Zawodowych
 • dr Elżbieta Kotowska - ZNP