Rada Wydziału

Rok akademicki 2018/2019

Terminarz posiedzeń:

 • 16 października 2018 r.
 • 20 listopada 2018 r.
 • 18 grudnia 2018 r.
 • 22 stycznia 2019 r.
 • 26 lutego 2019 r.
 • 19 marca 2019 r.
 • 16 kwietnia 2019 r.
 • 21 maja 2019 r.
 • 25 czerwca 2019 r.
 • 3 września 2019 r.
 • 27 września 2019 r.

Skład Rady Wydziału

Dziekan - Przewodniczący Rady Wydziału
 • dr hab. Zbigniew Król, profesor uczelni

Prodziekani
 • dr Katarzyna Górniak
 • dr Bartłomiej Skowron
 • dr inż. Krzysztof Urbaniak

Pozostali członkowie Rady Wydziału

Samodzielni pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni
 • prof. dr hab. Andrzej Biłat
 • prof. dr hab. Marek Maciejczak
 • prof. dr hab. Jerzy Woźnicki
 • dr hab. Marek Jakubiak, profesor uczelni
 • dr hab. Jacek Janowski, profesor uczelni
 • dr hab. Radosław Koszewski, profesor uczelni
 • dr hab. inż. Marian Kowalewski, profesor uczelni
 • dr hab. Justyna Łacny, profesor uczelni
 • dr hab. Piotr Radziewicz, profesor uczelni
 • dr hab. Robert Suwaj, profesor uczelni
 • dr hab. Anna Zalcewicz, profesor uczelni
 • dr hab. Robert Zajdler, adiunkt
 • dr hab. Jarosław Zalewski, adiunkt

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników badawczo-dydaktycznych
 • dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz
 • dr Małgorzata Stawicka
 • dr Agnieszka Tomczak
 • dr Cezary Woźniak

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
 • mgr Małgorzata Strączyńska
 • mgr Danuta Ciszkowska

Reprezentanci Wydziałowej Rady Samorządu w Radzie Wydziału
 • Klaudia Stasiewicz,
 • Konrad Andrzejczyk,
 • Filip Szymański,
 • Jacek Szejna,
 • Bartosz Mateusiak,
 • Adrian Ościłowski,
 • Antoni Kamiński.

Z głosem doradczym

Przedstawiciele Związków Zawodowych
 • dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska - NSZZ „Solidarność”