Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji

Sekretariat: mgr Danuta Ciszkowska

Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
pok. 227
 22 234 65 37
 danuta.ciszkowska@pw.edu.pl

Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji prowadzi badania naukowe i działalność dydaktyczną w obszarze nauk społecznych w dyscyplinach: nauk o bezpieczeństwie, nauk o administracji, nauk socjologicznych oraz w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych w dziedzinie informatyka.

Działalność dydaktyczna Zakładu dotyczy głównie następujących problemów: zasad ustroju politycznego państwa, historii administracji, socjologii i polityki społecznej, socjologii organizacji, metod badań socjologicznych, systemu ubezpieczeń społecznych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych, systemów bezpieczeństwa i bezpieczeństwa narodowego.

Kierownik Zakładu

Pracownicy

Dr hab. Jacek Janowski Profesor uczelni
Dr hab. inż. Jarosław Zalewski Adiunkt
Dr Helena Bulińska-Stangrecka Adiunkt
Dr inż. Krzysztof Urbaniak Adiunkt (etat dydaktyczny)
Dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz Adiunkt (etat dydaktyczny)
Dr Katarzyna Górniak Adiunkt (etat dydaktyczny)
Dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska Adiunkt (etat dydaktyczny)
Dr Tomasz Dusiewicz Adiunkt (etat dydaktyczny)
Dr Adriana Bartnik Adiunkt (etat dydaktyczny)
Dr Kinga Pawłowska Adiunkt (etat dydaktyczny)
Dr Michał Pręgowski Adiunkt
Dr Katarzyna Chrostowska-Malak Adiunkt

Pracownicy dydaktyczni - umowa cywilnoprawna

dr Piotr Jermakowicz  
dr Jacek Pietraszewski