Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych

Sekretariat: mgr Anna Kraśniewska

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny, pok. 224B
(22) 234 62 67

 anna.krasniewska@pw.edu.pl

Działalność interdyscyplinarnego Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych WAiNS, który tworzą pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni specjalizujący się w naukach prawnych i naukach o politykach publicznych, obejmuje następujące obszary badawcze i dydaktyczne:

  • ogólne zagadnienia prawoznawstwa,
  • prawo administracyjne, w tym: prawo samorządu terytorialnego, procedury administracyjne i sądowoadministracyjne, prawo egzekucyjne, prawo budowlane i gospodarkę nieruchomościami, prawo telekomunikacyjne, prawo ochrony środowiska, prawo żywnościowe,
  • prawo konstytucyjne, w tym: prawo parlamentarne, zagadnienia legislacji i tworzenia prawa, problematykę kontroli konstytucyjności prawa i Trybunału Konstytucyjnego,
  • prawo cywilne,
  • prawo własności intelektualnej,
  • prawa człowieka,
  • prawo UE, w tym prawo: instytucjonalne UE, swobody rynku wewnętrznego i fundusze UE,
  • wycenę nieruchomości i rzeczoznawstwo majątkowe,
  • nauki o polityce i administracji w dziedzinie nauk społecznych, w tym nauki o politykach publicznych,
  • jakość kształcenia, wolność badań naukowych i nauczania.

Pracownicy naukowi Zakładu są doświadczonymi dydaktykami oraz promotorami prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Kierownik Zakładu

Pracownicy

Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki Profesor (etat badawczy)
Dr hab. Justyna Łacny Profesor uczelni
Dr hab. Piotr Radziewicz Profesor uczelni
Dr Agata Ferreira Adiunkt
Dr Tomasz Jaroszyński Adiunkt
Dr Robert Kędziora Adiunkt
Dr Beata Pachuca-Smulska Adiunkt
Ks. dr Jacek Połowianiuk Adiunkt (etat dydaktyczny)
Dr Marek Porzeżyński Adiunkt
Dr Radosław Puchta Adiunkt
Dr Marcin Rojszczak Adiunkt
Dr Dominik Sypniewski Adiunkt (etat dydaktyczny)
Dr Dorota Wilkowska-Kołakowska Adiunkt
Dr Agnieszka Wilk-Ilewicz Adiunkt
Dr Piotr Wróbel Adiunkt
Dr Cezary Woźniak Adiunkt (etat dydaktyczny)

Pracownicy dydaktyczni - umowa cywilnoprawna

Dr Marta Madej-Kaleta  
Dr Agnieszka Woźniak