Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych

Sekretariat: mgr Danuta Ciszkowska

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny, pok. 227
 22 234 65 37
 danuta.ciszkowska@pw.edu.pl

Działalność interdyscyplinarnego Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych WAiNS, który tworzą pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni specjalizujący się w naukach prawnych i naukach o politykach publicznych, obejmuje następujące obszary badawcze i dydaktyczne:

  • ogólne zagadnienia prawoznawstwa,
  • prawo administracyjne, w tym: prawo samorządu terytorialnego, procedury administracyjne i sądowoadministracyjne, prawo egzekucyjne, prawo budowlane i gospodarkę nieruchomościami, prawo telekomunikacyjne, prawo ochrony środowiska, prawo żywnościowe,
  • prawo konstytucyjne, w tym: prawo parlamentarne, zagadnienia legislacji i tworzenia prawa, problematykę kontroli konstytucyjności prawa i Trybunału Konstytucyjnego,
  • prawo cywilne,
  • prawo własności intelektualnej,
  • prawa człowieka,
  • prawo UE, w tym prawo: instytucjonalne UE, swobody rynku wewnętrznego i fundusze UE,
  • wycenę nieruchomości i rzeczoznawstwo majątkowe,
  • nauki o polityce i administracji w dziedzinie nauk społecznych, w tym nauki o politykach publicznych,
  • jakość kształcenia, wolność badań naukowych i nauczania.

Pracownicy naukowi Zakładu są doświadczonymi dydaktykami oraz promotorami prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Kierownik Zakładu

Pracownicy

Dr hab. Justyna Łacny Profesor uczelni
Dr hab. Piotr Radziewicz Profesor uczelni
Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki Profesor  (etat badawczy do realizacji projektu badawczego)
Dr Agata Ferreira Adiunkt  (1/2 etatu)
Dr Tomasz Jaroszyński Adiunkt
Dr Robert Kędziora Adiunkt
Dr Beata Pachuca-Smulska Adiunkt
Ks. dr Jacek Połowianiuk Adiunkt
Dr Marek Porzeżyński Adiunkt
Dr Radosław Puchta Adiunkt
Dr Marcin Rojszczak Adiunkt
Dr Dominik Sypniewski Adiunkt  (1/2 etatu)
Dr Agnieszka Wilk-Ilewicz Adiunkt
Dr Dorota Wilkowska-Kołakowska Adiunkt
Dr Piotr Wróbel Adiunkt  (1/2 etatu)
Dr Sebastian Zieliński Adiunkt

Pracownicy dydaktyczni - umowa cywilnoprawna