Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych

Sekretariat: mgr Anna Kraśniewska

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny, pok. 224B
(22) 234 62 67

 anna.krasniewska@pw.edu.pl

Działalność interdyscyplinarnego Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych WAiNS, który tworzą pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni specjalizujący się w naukach prawnych i naukach o politykach publicznych, obejmuje następujące obszary badawcze i dydaktyczne:

  • ogólne zagadnienia prawoznawstwa,
  • prawo administracyjne, w tym: prawo samorządu terytorialnego, procedury administracyjne i sądowoadministracyjne, prawo egzekucyjne, prawo budowlane i gospodarkę nieruchomościami, prawo telekomunikacyjne, prawo ochrony środowiska, prawo żywnościowe,
  • prawo konstytucyjne, w tym: prawo parlamentarne, zagadnienia legislacji i tworzenia prawa, problematykę kontroli konstytucyjności prawa i Trybunału Konstytucyjnego,
  • prawo cywilne,
  • prawo własności intelektualnej,
  • prawa człowieka,
  • prawo UE, w tym prawo: instytucjonalne UE, swobody rynku wewnętrznego i fundusze UE,
  • wycenę nieruchomości i rzeczoznawstwo majątkowe,
  • nauki o polityce i administracji w dziedzinie nauk społecznych, w tym nauki o politykach publicznych,
  • jakość kształcenia, wolność badań naukowych i nauczania.

Pracownicy naukowi Zakładu są doświadczonymi dydaktykami oraz promotorami prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Kierownik Zakładu

Pracownicy

Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki Profesor (etat badawczy)
Dr hab. Justyna Łacny Profesor uczelni
Dr hab. Piotr Radziewicz Profesor uczelni
Dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska Adiunkt
Dr Agata Ferreira Adiunkt
Dr Tomasz Jaroszyński Adiunkt
Dr Robert Kędziora Adiunkt
Dr Beata Pachuca-Smulska Adiunkt
Ks. dr Jacek Połowianiuk Adiunkt (etat dydaktyczny)
Dr Marek Porzeżyński Adiunkt
Dr Radosław Puchta Adiunkt
Dr Marcin Rojszczak Adiunkt
Dr Monika Stachowiak-Kudła Adiunkt
Dr Dominik Sypniewski Adiunkt (etat dydaktyczny)
Dr Dorota Wilkowska-Kołakowska Adiunkt
Dr Agnieszka Wilk-Ilewicz Adiunkt
Dr Piotr Wróbel Adiunkt
Dr Cezary Woźniak Adiunkt (etat dydaktyczny)

Pracownicy dydaktyczni - umowa cywilnoprawna

Dr Marta Madej-Kaleta  
Dr Agnieszka Woźniak