Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej

Sekretariat: mgr Anna Kraśniewska

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny, pok. 224B
(22) 234 62 67
anna.krasniewska@pw.edu.pl

Zakład prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki prawne, nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse.

Działalność badawczo-dydaktyczna pracowników Zakładu koncentruje się na problemach polityki makro- i mikroekonomicznej oraz prawa gospodarczego. Do głównych nurtów badań naukowych należą zagadnienia z zakresu rynków finansowych, zarządzania publicznego oraz makroekonomii i marketingu.

W zakresie dydaktyki pracownicy Zakładu prowadzą między innymi zajęcia:

  • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, mikroekonomia, rachunkowość finansowa, ekonomia rynkowa, marketing, papiery wartościowe - dyscyplina: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
  • publiczne prawo gospodarcze, prawo bankowe, prawo finansowe, prawo energetyczne - dyscyplina: nauki prawne.

Najnowsze publikacje pracowników Zakładu:

Kierownik Zakładu

Pracownicy

Dr hab. Radosław Koszewski Profesor uczelni
Dr hab. Anna Zalcewicz Profesor uczelni
Dr hab. Robert Zajdler Profesor uczelni
Dr Alina Naruniec Docent
Dr Tomasz Tyc Adiunkt
Dr Sylwia Arasiewicz-Dulnik Adiunkt (etat dydaktyczny)
Dr Małgorzata Stawicka Adiunkt (etat dydaktyczny)
Dr Agnieszka Tomczak Adiunkt (etat dydaktyczny)
Dr Małgorzata Orechwo Adiunkt (etat dydaktyczny)
Dr Sebastian Zieliński Adiunkt
Mgr Aleksandra Firek Asystent (etat dydaktyczny)
Mgr Zbigniew Jackiewicz Wykładowca

Pracownicy dydaktyczni - umowa cywilnoprawna

Mgr Agnieszka Kaczorowska