Naruniec Alina

Konsultacje w semestrze letnim 2023/24:

  • poniedziałki, godz. 12.00-13.30 w pokoju 207 GG
  • w dniu 4 marca dyżur zostaje odwołany, w sprawach pilnych proszę o kontakt na Teams lub e-meila

Profil w Bazie Wiedzy PW.