Urbaniak Krzysztof

Konsultacje stacjonarne w semestrze letnim rok ak. 2023/2024

Uwaga: 

Od 24 kwietnia br., konsultacje odbywają się w środy, godz. 10.00-12.00, pok. 225 a

Konsultacje dla st. niestacjonarnych w semestrze letnim rok ak. 2023/2024

Niedziela, godz. 10.00-11.00 pok. 225 a  –  po wcześniejszym zgłoszeniu do Prodziekana ds. Studenckich lub do Dziekanatu.

Dodatkowo możliwe konsultacje zdalne (MS Teams)

Profil w Bazie Wiedzy PW.