Urbaniak Krzysztof

Konsultacje stacjonarne w semestrze zimowym rok ak. 2023/2024

poniedziałek, godz. 12.00-13.30, pok. 225 a

Konsultacje z dnia 9.10.2023 roku zostały przeniesione  na 10.10.2023 w godz. 12.00-13.30, pok. 225 a

Konsultacje dla st. niestacjonarnych w semestrze zimowym rok ak. 2023/2024

W trakcie zjazdów, niedziela, godz. 10.00-11.00 pok. 225 a

Dodatkowo możliwe konsultacje zdalne (MS Teams)

Profil w Bazie Wiedzy PW.