Król Zbigniew

Konsultacje w semestrze zimowym:

  • wtorki 09:45 - 11:15 w formie zdalnej na Teamsie, ale w przypadku, gdyby ktoś zgłosił wcześniej chęć rozmowy bezpośredniej, będzie w pok. 512 na Noakowskiego.

Profil w Bazie Wiedzy PW.