Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej