Studium Języków Obcych - rejestracja na języki

Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych mgr Anita Pawłowska, adres e-mail: anita.pawlowska@pw.edu.pl

III semestr – kontynuacja grup przed B2

Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki w godz. 14.15-15.45 i w piątki w godz. 12.15-13.45.

Student samodzielnie rejestruje się do grup wg tabeli (.pdf)  , w USOS.