Harmonogram zapisów na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2022/2023

1. Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego odbywa się drogą elektroniczną
(w systemie USOS PW):

TURA NR 1 (GŁÓWNA):

 • w terminie od 27.09.2022 (WTOREK) od godz. 8.00 do 01.10.2022 (SOBOTA) do godz.23.59
 • zapisy dla wszystkich studentów posiadających uprawnienia do rejestracji
 • dostępna cała oferta zajęć przygotowanych przez SWFiS na semestr ZIMOWY 2022/23
  (więcej informacji w „Oferta zajęć” - na stronie SWFiS PW).

TURA NR2 (UZUPEŁNIAJĄCA):

 • w terminie od 03.10.2022 (poniedziałek) do dnia 07.10.2022 (piątek)
 •  udział biorą wszyscy studenci bez rejestracji w Turze Nr1 oraz studenci odrabiający
  zajęcia
 •  zapisy drogą elektroniczną lub bezpośrednio u nauczycieli prowadzących zajęcia,
  w których są wolne miejsca.
 • adresy nauczycieli (https://www.swfis.pw.edu.pl/Nauczyciele)

UWAGA: zajęcia sportowe na obiektach rozpoczynają się od dnia 03 października 2022r.

Ważne informacje:

2. PRZEPISANIE ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

 • STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZEPISANIE ZALICZENIA PRZEDMIOTU MUSZĄ SIĘ ZAREJESTROWAĆ NA ZAJĘCIA W SEMESTRZE 2023 Z (TURA NR1)
 • składają wniosek o przepisanie zaliczenia (druk do pobrania) do sekretariatu SWFiS (adres: swfis@pw.edu.pl)

3. ZWOLNIENIA LEKARSKIE:

 • nie zaliczają zajęć wychowania fizycznego
 • STUDENCI Z DŁUGOTERMINOWYMI ZWOLNIENIAMI LEKARSKIMI NIE UCZESTNICZĄ W REJESTRACJI (W SYSTEMIE USOS)
 • więcej informacji na stronie SWFiS PW (swfis@pw.edu.pl) – „Zwolnienia lekarskie”

4. INNE FORMY ZALICZENIA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

 • udział w zajęciach Sekcji sportowych AZS PW
 • udział w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej
 • udział w zajęciach Chóru Politechniki Warszawskiej

5. ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO odbywają się według podanego poniżej planu:

 1. 8.00 – 9.30
 2. 9.30 – 11.00
 3. 11.00- 12.30
 4. 12.30 – 14.00
 5. 14.00 – 15.30
 6. 15.30 - 17.00
 •  po godzinie 17.00 odbywają się zajęcia w grupach zaawansowanych ( sekcje sportowe oraz specjalizacje)