Publikacja prof. dr. hab. Andrzeja Biłata

W grudniu ub.r. ukazał się artykuł prof. Andrzeja Biłata (Zakład Filozofii i Etyki w Administracji WAiNS) pt. “The correctness and relevance of the modal ontological argument”. Artykuł został opublikowany w otwartym dostępie w czasopiśmie Synthese (200 pkt, filozofia) pod adresem: https://link.springer.com/article/10.1007/s11229-020-02908-5

Zachęcamy do lektury!