Wyniki IV edycji konkursu Best Paper

Logo Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza

W rozstrzygniętym konkursie Best Paper, którego celem jest nagradzanie autorów najlepszych w danym roku publikacji naukowych z afiliacją Politechniki Warszawskiej, wśród wszystkich artykułów 200 pkt. biorących udział w konkursie (za rok 2023) nagrodzono 110 publikacji pracowników Uczelni, w tym trzy z naszego Wydziału:

Serdecznie gratulujemy wszystkim Autorom - Laureatom Konkursu, a w szczególności nauczycielom akademickim naszego Wydziału!
Życzymy dalszych sukcesów badawczych i publikacyjnych!

Lista nagrodzonych dostępna jest na stronie: https://badawcza.pw.edu.pl/index.php/Konkursy/Wyniki-konkursow/2024/Wyniki-konkursu-Best-Paper-publikacje-2023