Publikacja dr. Franka Zenkera

W styczniu b.r. ukazał się artykuł dr. Franka Zenkera (Zakład Filozofii i Etyki w Administracji WAiNS) we współautorstwie z Bin Wang pt. “Slippery Slope Arguments in Legal Contexts: Towards Argumentative Patterns”. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Argumentation  pod adresem: https://link.springer.com/article/10.1007/s10503-020-09545-9

Zachęcamy do lektury!

Czasopismo Argumentation - przypisana liczba punktów: 200, przypisana dyscyplina naukowa: filozofia, językoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o komunikacji społecznej i mediach.