Spotkanie ws. pomocy materialnej

Drodzy studenci!

W czwartek, 15 kwietnia 2021r. o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości ubiegania się o pomoc materialną w postaci zapomogi.

Na spotkaniu omówione zostaną zasady przyznawania zapomogi, warunki, które muszą zostać spełnione aby móc ubiegać się o tego typu świadczenie.

Ponadto omówione zostaną zasady dokumentowania wniosku o zapomogę oraz inne ważne i bardzo przydatne informacje w tym zakresie.

Dodatkowo, omówiony zostanie sposób przygotowania i składania wniosku przy wykorzystaniu systemu USOS oraz sposób odbioru decyzji.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu, szczególnie w tym trudnym, pandemicznym  okresie, który negatywnie wpłynął lub negatywnie wpłynie na Waszą sytuację materialną.

Plan spotkania (czwartek 15.04.2021r.):

  • godz. 14.00 – 15.00 (dr inż. Krzysztof Urbaniak – Prodziekan ds. Studenckich wraz z WKS WAiNS) – informacje dot. pomocy materialnej, w szczególności dot. pomocy w postaci zapomogi,
  • pytania on-line, tj. sesja bezpośrednich pytań i odpowiedzi, w trakcie której, każdy student może zadawać pytania dotyczące pomocy materialnej.

!Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu oraz do zadawania pytań!

 

Krzysztof Urbaniak – Prodziekan ds. Studenckich.

Spotkanie prowadzone będzie w trybie zdalnym przy wykorzystaniu platformy MS Teams.

Kod zespołu: cj6wtog

Nazwa zespołu: WAiNS 2020-2021 Prodziekan ds. Studenckich-WAŻNE SPRAWY