Uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród laureatkom i laureatom konkursu dziekana na najlepszą pracę dyplomową

Image: Laureaci konkursu

W dniu 14 listopada na posiedzeniu Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród laureatkom i laureatom konkursu dziekana na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2022/2023 przez Panią Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dr hab. Annę Zalcewicz, prof. uczelni

fotorelacja

Galeria zdjęć

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

mgr Karolina Matejek
Nagroda główna w kategorii prac magisterskich
Promotor: dr hab. Marcin Koszowy, prof. uczelni
Tytuł pracy: Komunikowanie się organów administracji publicznej ze społeczeństwem w czasie pandemii COVID-19

lic. Julia Ewa Zakrzewska
Nagroda główna w kategorii prac licencjackich
Promotor: dr hab. Piotr Radziewicz, prof. uczelni
Tytuł pracy: Konstytucyjna zasada wolności działalności gospodarczej

lic. Krystian Kowalczyk
Wyróżnienie w kategorii prac licencjackich
Promotor: dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz
Tytuł pracy: Analiza efektywności usług i instrumentów rynku pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu

lic. Klaudia Laskowska
Wyróżnienie w kategorii prac licencjackich
Promotor: dr Dorota Wilkowska-Kołakowska
Tytuł pracy: Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad sektorem bankowym w Polsce

Laureatkom i laureatom serdecznie gratulujemy!