Student as the New European Bauhaus influencer

Zaproszenie do dyskusji: "Student as the New European Bauhaus influencer" (26.10.2021)

Studenci funkcjonują w wielu środowiskach przez co mogą wywierać silny wpływ na różne grupy społeczne, kreując nowe ważne idee #NEB jest platformą budowania więzi, aby zapewnić zrównoważony rozwój środowiskowy.

Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_cgRTGqplTg6bfe3FRAdipw

Celem seminarium jest nakreślenie wspólnie ze studentami obszarów i narzędzi oddziaływania społecznego adekwatnych dla studentów w odniesieniu do #NEB.

Szerzej: https://www.ans.pw.edu.pl/Nauka/Konferencje-i-seminaria-naukowe/2021.10.26-Student-as-the-New-European-Bauhaus-influencer