Artykuł współautorstwa dr hab. Katarzyny Budzyńskiej i dr hab. Marcina Koszowego

Artykuł współautorstwa dr hab. Katarzyny Budzyńskiej i dr hab. Marcina Koszowego pt. „Associating Ethos with Objects: Reasoning from Character of Public Figures to Actions in the World” został opublikowany w wolnym dostępie w czasopiśmie Argumentation (200 pkt).

Zachęcamy do lektury!

Autorzy wprowadzają model nieprzebadanych dotychczas odniesień do etosu (charakteru mówcy, czy szerzej: uczestnika procesu komunikacji) związanych z asocjacją między obiektem kulturowym (np. pomnikiem, obeliskiem, czy filmem fabularnym) a osobą publiczną, z którą pewien obiekt jest kojarzony (np. z postacią historyczną, z wybitnym reżyserem, czy ze znanym aktorem). Choć tego rodzaju odniesienia do etosu są typowe w debacie publicznej i mają dużą siłę oddziaływania społecznego, nie zostały do tej pory ujęte w spójną ramę modelową. Artykuł zapełnia tę lukę poprzez wprowadzenie szczegółowych schematów argumentacyjnych wraz z zestawami pytań krytycznych umożliwiających ewaluację rozumowań mających w punkcie wyjścia stwierdzenie pewnych negatywnych własności osoby publicznej, a prowadzących do konkluzji na temat usunięcia danego obiektu kulturowego z przestrzeni publicznej. Proponowana teoria etosu łączy współczesne ujęcia struktur argumentacyjnych z elementami Retoryki Arystotelesa oraz z teorią znaku w ujęciu Charlesa Sandersa Peirce'a.

Artykuł dostępny jest pod linkiem: https://link.springer.com/article/10.1007/s10503-021-09552-4