Warsztaty naukowe pod tytułem: "Deep structure of arguments and their semantics".

Logo zespołu badawczego Laboratorium Nowego Etosu

W dniach 3-11 lipca 2024r. zespół badawczy Laboratorium Nowego Etosu kierowany przez dr hab. Katarzynę Budzyńską, prof. uczelni zorganizował warsztaty naukowe pod tytułem: "Deep structure of arguments and their semantics".

Wydarzenie ma na celu systematyczne powiązanie różnorodnych metod badawczych stosowanych do analizy komunikacji odwołującej się do charakteru i wiarygodności jej uczestników (tj. etosu), służących wypracowaniu zunifikowanej metody analizy dyskursu, uwzględniającej perspektywy teorii argumentacji, ontologii i sztucznej inteligencji. Spodziewanym rezultatem warsztatów jest sformułowanie metodologicznych podstaw dla pogłębionego rozumienia najbardziej aktualnych tendencji komunikacyjnych w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie cyfrowym.