Monografia pt. "Nowe Technologie - wartości, prawa, zasady" z okazji 15-lecia Wydziału

obrazek: okładka monografii

Miło nam poinformować, że ukazała się monografia pt. "Nowe Technologie - wartości, prawa, zasady" przygotowana z okazji 15-lecia Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Jest to praca zbiorowa pracowników Wydziału pod redakcją naukową dr. Roberta Kędziory oraz dr hab. Anny Zalcewicz, prof. uczelni.

Zapraszamy do lektury!

Monografia ukazuje istotne zagadnienia fenomenu nowych technologii z perspektywy nauk prawnych (autorzy: dr Katarzyna Chrostowska-Malak,  dr Agata Ferreira, dr Maciej Hadel, dr hab. Robert Suwaj, prof. uczelni, dr Sebastian Zieliński, dr hab. Jacek Janowski, prof. uczelni, dr Tomasz Jaroszyński, dr hab. Justyna Łacny, prof. uczelni, dr Marek Porzeżyński, dr Marcin Rojszczak, dr Dorota Wilkowska-Kołakowska, dr Cezary Woźniak, prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki), innych nauk społecznych (autorzy: dr Katarzyna Górniak, dr Kinga Pawłowska, dr hab. Marian Kowalewski, prof. uczelni, dr Krzysztof Urbaniak, dr Agnieszka Tomczak, prof. dr hab.  inż. Jerzy Woźnicki, dr Iryna Degtyarova, Natalia Kraśniewska, dr Katarzyna Zambrzycka-Papuda) oraz filozofii (autorzy: dr Paweł Stacewicz, dr Michał Stelmach, dr Antonio Vassallo, dr Bartłomiej Skowron). Autorami części jubileuszowej dotyczącej historii Wydziału są: dr hab. Marek Jakubiak, prof. uczelni oraz dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni.