Konkurs na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Trwa rekrutacja nauczycieli akademickich PW w ramach konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne (projekt „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”).

W celu uzyskania dofinansowania do planowanego wyjazdu na zagraniczny staż dydaktyczny należy złożyć formularz rekrutacyjny w terminie do dnia 28 lipca br.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem rekrutacyjnym dostępne są na stronie: nerw.pw.edu.pl/Zadania-projektow-oferta/Zadanie-45