Publikacja dr Moniki Stachowiak-Kudła

Informujemy, że artykuł Pani dr Moniki Stachowiak-Kudła z Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych pt. „Academic freedom as a source of rights’ violations: a European perspective” ukazał się w czasopiśmie Higher Education (140 pkt w dysyplinach naukowych: nauka o kulturze i religii, architektura i urbanistyka; nauka o zarządzaniu i jakości oraz pedagogika).

Zachęcamy do lektury!

Realizacja wolności akademickiej może prowadzić do naruszenia praw innych osób, np. prawa do poszanowania życia prywatnego. Taka sytuacja jest nazywana przez prawników kolizją zasad prawa. Kolizję tę rozstrzygają sądy konstytucyjne, które stosują specjalną procedurę zwaną zasadą proporcjonalności. W artykule podjęto problem kolizji wolności akademickiej z innymi prawami. Zbadano, jak sądy konstytucyjne różnych państw europejskich rozwiązują tego typu konflikty. W szczególności pokazano: jak sądy konstytucyjne poszczególnych państw europejskich postrzegają wolność akademicką; w jaki sposób zasada proporcjonalności pomaga zdefiniować wolność akademicką w państwach, w których nie ma legalnej definicji tej wolności; jakie prawa mogą kolidować z wolnością akademicką; w jaki sposób sądy konstytucyjne rozstrzygają takie sprawy; oraz powody, dla których wolność akademicka okazuje się częściej słabym prawem niż silnym.

Artykuł dostępny jest pod linkiem: https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-021-00718-3#citeas