Monografia Zaufanie do systemów sztucznej inteligencji

obrazek: okładka monografii

Nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej ukazała się monografia pt. „Zaufanie do systemów sztucznej inteligencji”. Niniejsza pozycja pod red. Marka Jakubiaka i Pawła Stacewicza powstała w ramach prac Zespołu Badawczego Humanistyczne Aspekty Sztucznej Inteligencji działającego przy Zakładzie Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej WAiNS PW, zaś jej współautorami są uczeni z różnych ośrodków akademickich.

Zapraszamy do lektury!

Zamiarem Autorów było zwrócenie uwagi na coraz większą interdyscyplinarność współczesnych badań nad sztuczną inteligencją. Niezależnie od tego, że fundamentem AI jest informatyka, specjaliści wskazują na fakt, że poziom zaufania człowieka do sztucznej inteligencji zależy również od spełnienia uwarunkowań identyfikowanych przez humanistów, w tym psychologów, socjologów i filozofów. Niniejszą monografię dedykujemy pamięci naszej nieżyjącej już Koleżanki dr Heleny Bulińskiej-Stangreckiej, która uczestniczyła w początkach prac nad zredagowaniem niniejszej książki.