Zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym od dnia 20 grudnia 2021 r.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Rektora PW w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym.