Monografia dra Pawła Stacewicza

Zapraszamy do lektury monografii autorstwa dra Pawła Stacewicza pt. Pojęcia jako funkcje decyzyjne. Zagadnienia filozoficzne, metodologiczne i informatyczne, która ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej. Książka stanowi piąty tom serii wydawniczej „Informatyka a filozofia”.

Zapraszamy do lektury!

Tytuł książki, poprzez zawartą w nim frazę „funkcje decyzyjne”,  wskazuje główny wątek rozważań, zogniskowany wokół zdolności systemów operujących pojęciami do podejmowania decyzji kategoryzacyjnych. Jest to w istocie najważniejsza i najbardziej podstawowa funkcja pojęć. Operując nimi, nie tylko nazywamy i porządkujemy świat, lecz poszerzamy i pogłębiamy zakres tego, co wiemy. Bez pojęć proces ten byłby niewykonalny: nie moglibyśmy uzyskać i utrwalić żadnej bardziej zaawansowanej wiedzy. I choć uwagi te dotyczą ludzi, w podobny sposób, na podstawie różnie reprezentowanych struktur pojęciowych, działają systemy informatyczne oparte na wiedzy.

Do głównych zagadnień podejmowanych w książce należą: Dlaczego pojęcia można rozumieć jako funkcje decyzyjne? Jak tego rodzaju funkcje są reprezentowane wewnątrz naturalnych i sztucznych systemów poznawczych? Dlaczego nie wszystkie ich reprezentacje są czytelne dla człowieka? W jaki sposób teorie pojęć odwołują się do teorii zbiorów?

http://www.wydawnictwopw.pl/index.php?s=karta&id=3657