Wyniki II edycji konkursu na granty badawcze Centrów Badawczych POB PW

Ogłoszone zostały wyniki II edycji konkursu na granty badawcze Centrów Badawczych POB PW. Wśród laureatów programu CyberiADa-2 priorytetowego obszaru badawczego „Cyberbezpieczeństwo i analiza danych” jest pracownik naukowy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW dr hab. Katarzyna Budzyńska, prof. uczelni. Projekt [Con2Con] From Controversy to Consensus: An Insight into Conflicts in online Public Discourse (Od kontrowersji do konsensusu: Analiza konfliktu w dyskursie publicznym online) uzyskał dofinansowanie w wysokości 170 809,50 PLN na 24 miesiące.