Monografia dr Katarzyny Chrostowskiej-Malak

Monografia pt. „Rozwój praw obywatelskich w świetle polityki migracyjnej państwa polskiego”, Oficyna Wydawnicza PW 2020 r., autorstwa dr Katarzyny Chrostowskiej-Malak z Zakładu Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji WAiNS PW jest wynikiem kontynuacji badań Autorki nad statusem prawnym obywateli i cudzoziemców w Polsce.

Zapraszamy do lektury!

W monografii ukazano ewolucję praw obywatelskich z uwzględnieniem procesów zachodzących na przełomie ostatnich 30 lat, zapoczątkowanych przemianami ustrojowymi w Polsce, otwarciem granic, nawiązaniem i rozwijaniem współpracy zachodzącej na poziomie międzynarodowym i unijnym. Autorka przedstawiła w monografii uwarunkowania historyczne, polityczne, społeczne i instytucjonalne zachodzące w systemie ochrony obywateli i cudzoziemców w Polsce oraz kwestie oddziaływania członkostwa Polski w UE na status prawny jednostki. Analizie poddane zostały również regulacje polskiego prawa w omawianym zakresie.