Finansowanie zagranicznych staży dydaktycznych

Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania do wyjazdów na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW.

Finansowanie zagranicznych staży dydaktycznych w ramach projektu pn. „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” obejmuje:

  1. Stypendium na pokrycie kosztów utrzymania na okres realizacji stażu dydaktycznego;
  2. Ubezpieczenie;
  3. Koszty przejazdu.

W celu uzyskania dofinansowania do planowanego wyjazdu na zagraniczny staż dydaktyczny należy złożyć formularz rekrutacyjny w terminie do dnia 29 października 2021 r. do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem rekrutacyjnym dostępne są na stronie: nerw.pw.edu.pl/Zadania-projektow-oferta/Zadanie-45.