Monografia dra Marka Porzeżyńskiego

Nakładem Instytutu Wydawniczego EuroPrawo ukazała się monografia opracowana przez dra Marka Porzeżyńskiego pt. Cyberbezpieczeństwo dostawców usług cyfrowych.

Zapraszamy do lektury!

Cyberbezpieczeństwo jest zagadnieniem będącym przedmiotem wytężonych badań prowadzonych w ramach wielu różnych dyscyplin naukowych. Cyberataki stanowią bez wątpienia jedno z największych zagrożeń cywilizacyjnych, a potrzeba szybkiego wypracowania i wprowadzenia rozwiązań zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa będzie jedynie narastała. Wydaje się to być potwierdzone (lub przyspieszone) w wyniku epidemii wirusa SARS-CoV-2 i próbom galopującej cyfryzacji. Autor skupia się jedynie na pozycji i obowiązkach dostawców usług cyfrowych jako jednej z kategorii wchodzących w zakres Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, która jest przedmiotem pogłębionej analizy.