NADANIE PROF. DR. HAB. INŻ. JERZEMU WOŹNICKIEMU TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA

zdjęcie: prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki

W dniu 11 czerwca br. na Politechnice Koszalińskiej odbyła się uroczystość nadania doktoratu honorowego Panu Profesorowi Jerzemu Woźnickiemu.

Wyrazy uznania i serdeczne gratulacje Panu Profesorowi składa cała społeczność Wydziału życząc dalszych osiągnięć i zaangażowania na rzecz środowiska akademickiego w kraju i za granicą!

Godność doktora honoris causa to najwyższe wyróżnienie, jakie uczelnia może nadać osobom nadzwyczajnie zasłużonym w obszarze nauki i życia społecznego. Uhonorowanie pracownika badawczego naszego Wydziału jest docenieniem jego wieloletniej pracy naukowej i organizacyjnej. Pan Profesor pełnił w trakcie swojej wieloletniej kariery zawodowej wiele funkcji. Był m.in. ekspertem rządowym i ekspertem ds. szkolnictwa wyższego Rady Europy oraz UNESCO, koordynatorem Programu Reformy Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych w Instytucie Spraw Publicznych, przewodniczącym KRASP i członkiem Prezydium, przewodniczącym KRPUT, członkiem Rady w Konfederacji Konferencji Rektorów Krajów UE i Krajów Stowarzyszonych. Był inicjatorem i realizatorem wielu przedsięwzięć na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Obecnie jest Liderem Projektu Polsko-Ukraińskiego "Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni".

Jest autorem publikacji naukowych o tematyce technicznej oraz z zakresu nauk społecznych, w tym dotyczących zarządzania i systemowych uwarunkowań działania szkolnictwa wyższego, a także polityki edukacyjnej i naukowej.

Relacja z uroczystości dostępna jest na stronie: https://tu.koszalin.pl/art/5274/doktorat-honoris-causa-w-56-rocznice-utworzenia-uczelni