Aktualności

Termin składania dokumentów na studia stacjonarne I stopnia

Kandydatki i kandydaci na studia,

osoby zakwalifikowane na studia I stopnia  zapraszamy na Wydział Administracji  Nauk Społecznych w terminie od 16 do 23 września br. w godz. 9.00-12.00; 12.30-14.00 do Sali 207 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1) w celu osobistego złożenia dokumentów.

Odbiór legitymacji - nowo przyjęci studenci

Informacja dla nowo przyjętych studentów:

Nowy Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

a_zalcewicz

Dr hab. Anna Zalcewicz, profesor Uczelni, nowym Dziekanem Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

JM Rektor PW prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba powołał na funkcję Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dr hab. Annę Zalcewicz, profesora Uczelni.

Uroczyste wręczenie nominacji dziekańskich odbyło się 9 września 2020 roku w Sali Senatu PW.

Składanie dokumentów na studia II stopnia oraz studia niestacjonarne I stopnia

weryfikacja_ans_150
Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) oraz na studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie), rozpoczynające się od 1 października 2020 r. na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych będą przyjmowane w dniach:
  • 22 – 25 września 2020 r. dot. kandydatów na studia II stopnia stacjonarne,
  • 24 – 29 września 2020 r. dot. kandydatów na studia I stopnia niestacjonarne oraz studia II stopnia niestacjonarne.

Wpłaty za Akademik - nowo przyjęci studenci

Opłaty za akademik należy wpłacać na konto indywidualne, ale w zakładce „domy studenckie” na nr konta odpowiedniego akademika.
Proszę nie wpłacać należności z tego tytułu na konto WAINS przypisane w systemie USOS.

ZAPISY NA PRZEDMIOTY OBIERALNE

Zapisy na przedmioty obieralne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą odbywać się po zalogowaniu na stronę USOS PW,
w następującej sekwencji:

Archiwum

Tu znajdują się archiwalne "aktualności".