Aktualności

Publikacja dr. Franka Zenkera

Obraz: Okładka publikacji dr. Franka Zenkera

W styczniu b.r. ukazał się artykuł dr. Franka Zenkera (Zakład Filozofii i Etyki w Administracji WAiNS) we współautorstwie z Bin Wang pt. “Slippery Slope Arguments in Legal Contexts: Towards Argumentative Patterns”. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Argumentation  pod adresem: https://link.springer.com/article/10.1007/s10503-020-09545-9

Zachęcamy do lektury!

Publikacja prof. dr. hab. Andrzeja Biłata

Obraz: Okładka publikacji prof. dr. hab. Andrzeja Biłata

W grudniu ub.r. ukazał się artykuł prof. Andrzeja Biłata (Zakład Filozofii i Etyki w Administracji WAiNS) pt. “The correctness and relevance of the modal ontological argument”. Artykuł został opublikowany w otwartym dostępie w czasopiśmie Synthese (200 pkt, filozofia) pod adresem: https://link.springer.com/article/10.1007/s11229-020-02908-5

Zachęcamy do lektury!

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Obraz: Choinka

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia  wypełniony będzie radością i spokojem,

a rok 2021  niesie sukcesy, pomyślność i szczęście we wszystkich sferach życia

Wyniki konkursu VolkswagenStiftung

Obraz: Logo VolkswagenStiftung

VolkswagenStiftung ogłosiła wyniki konkursu "Sztuczna inteligencja i jej wpływ na społeczeństwo jutra" przyznając finansowanie ośmiu interdyscyplinarnym i międzynarodowym konsorcjom badawczym z obszaru nauk społecznych i technicznych, które zajmują się badaniami konfliktu między sztuczną inteligencją a społeczeństwemVolkswagenStiftung to największa niemiecka agencja pozarządowa przyznająca dofinansowanie projektom badawczym.

Konferencja naukowa „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy JST”

Obraz: Plakat konferencji naukowej „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy JST”

Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska” zapraszają na XI Konferencję Naukową „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”.

Wyniki konkursu NCN MINIATURA 4

Obraz: Logo konkursu NCN MINIATURA 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki czwartej edycji konkursu MINIATURA. Wśród laureatów jest pracownik naukowy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW dr Radosław Puchta, który będzie realizował projekt "Sądowa kontrola konstytucyjności ustaw jako środek wzmocnienia ochrony podstawowych wolności i praw jednostki we Francji" (wartość uzyskanego finansowania: 36 445,00 PLN).

Publikacja dr. Pawła Stacewicza i dr. hab. Marcina Koszowego, prof. uczelni

Obraz: Okładka publikacji dr. Pawła Stacewicza i dr. hab. Marcina Koszowego, prof. uczelni

W listopadzie b.r. ukazał się numer tematyczny czasopisma „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” pod redakcją dr. Pawła Stacewicza i dr. hab. Marcina Koszowego, pt. „Contemporary Philosophy of Informatics” (https://content.sciendo.com/view/journals/slgr/63/1/slgr.63.issue-1.xml). Jest to przedsięwzięcie o charakterze międzynarodowym z udziałem tak wybitnych filozofów informatyki jak Raymond Turner i Giuseppe Primiero. W numerze znajdują się publikacje kilkorga pracowników naszego wydziału: Zbigniewa Króla, Pauli Quinon, Pawła Stacewicza, Michała Stelmacha i Oleny Yaskorskiej-Shah.

Zachęcamy do lektury!

Złota Kreda 2020 - Laureaci z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Obraz: Logo Złota Kreda

W dniu 16 listopada 2020 r. podczas obchodów Święta Politechniki Warszawskiej przedstawiono listę laureatów nagrody Złotej Kredy, którą studenci przyznali nauczycielom akademickim  wnoszącym szczególny wkład w ich edukację

Publikacja dra hab. Piotra Radziewicza, prof. uczelni

Obraz: Okładka publikacji dra hab. Piotra Radziewicza, prof. uczelni

Pracownik naukowy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW dr hab. Piotr Radziewicz, prof. uczelni, opublikował artykuł pt.: Kryzys konstytucyjny i paradygmatyczna zmiana konstytucji w czasopiśmie Państwo i Prawo. W artykule autor broni tezy, że kontrola rozproszona ustaw, którą polskie sądy podjęły w reakcji na kryzys konstytucyjny wywołany „sporem o TK”, wykształciła mechanizm obronny demokracji konstytucyjnej i w konsekwencji prowadzi do zmiany konstytucji.

Zachęcamy do lektury!

Zarządzenie Rektora nr 127/2020 z dnia 02/11/2020

Obraz: Napis Ważne: COVID-19

w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 29 stycznia 2021 r.

Szkolenie wstępne BHP dla Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Obraz: klepsydra na tle kalendarza

Dział ds. Szkoleń przedstawia informację dotyczącą utworzonych dla naszego Wydziału grup, do przeszkolenia studentów I roku z zakresu BHP.

Szkolenia, Centrum Informatyzacji PW, Ośrodek Kształcenia na Odległość, OKNO

Obraz: klepsydra na tle kalendarza

Dział ds. Szkoleń PW uprzejmie informuje o organizowanych przez Centrum Informatyzacji PW oraz przez Ośrodek Kształcenia na Odległość:

  • bezpłatnych konsultacjach indywidualnych MS Teams – poziom podstawowy (CI PW)
  • bezpłatnych kursach szkoleniowych Moodle – wprowadzenie do pracy z platformą dydaktyczną (OKNO)

Zmiana terminu składania wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego

Obraz: klepsydra na tle kalendarza

W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19, zostają wydłużone terminy na składanie wniosków o pomoc materialną, wynikających z Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2020/2021.

Zapisy na zajęcia JĘZYKA ANGIELSKIEGO [aktualizacja 05.10.2020]

Obraz: klepsydra na tle kalendarza

Informacja dla studentów III semestru studiów I stopnia

Osoba odpowiedzialna za organizację na wydziale Administracji i Nauk Społecznych:

Zapisy na zajęcia WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Obraz: klepsydra na tle kalendarza

Szanowni Państwo,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW w załącznikach przesyła:

Rozpoczęliśmy rok akademicki 2020/2021

Zdjęcie: Dziekan i Prodziekani WAiNS PW

Życzymy wszystkim członkom naszej wspólnoty akademickiej, aby w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW owocnie realizowali plany, zainteresowania i pasje, a uzyskane osiągnięcia były źródłem Państwa satysfakcji i radości.