Maciejczak Marek

Konsultacje w jesiennej sesji egzaminacyjnej:

  • wtorek 5.09.2023 i 12.09.2023, g. 9, s. 521 Noakowskiego 18/20

Profil w Bazie Wiedzy PW.