Maciejczak Marek

Konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej:

  • 22.06 (środa), w godz. 12.30-14.00  MS Teams
  • 29.06(środa), w godz. 12.30-14.00 ul. Noakowskiego pokój 521

Profil w Bazie Wiedzy PW.