Kandydat

Portal kandydata na studia

Zapisy kandydatów na studia

Kontakt: (22) 234-6309

Rekrutacja na studia I i II stopnia

 • I stopnia (licencjackie) stacjonarne - początek 6 czerwca 2022 r. (terminarz)
 • I stopnia (licencjackie) niestacjonarne - początek 2 sierpnia 2022 r. (terminarz)
 • II stopnia (magisterskie) stacjonarne - początek 2 sierpnia 2022 r. (terminarz)
 • II stopnia (magisterskie) niestacjonarne - początek 2 sierpnia 2022 r. (terminarz)

 

Co należy zrobić aby stać się studentem WAiNS?

W wyznaczonym terminie, każdy Kandydat na studia musi:

 • zarejestrować się (założyć konto) w systemie rekrutacyjnym www.zapisy.pw.edu.pl
 • uzupełnić dane w systemie rekrutacyjnym
 • wpłacić opłatę rekrutacyjną
 • złożyć dokumenty:
  • studia I stopnia (lic.): 1 fotografia (3,5x4,5cm), oryginał świadectwa maturalnego (do wglądu), kserokopia świadectwa maturalnego oraz potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej,
  • studia II stopnia (mgr): 1 fotografia (3,5x4,5cm), oryginał dyplomu I stopnia (do wglądu), kserokopia dyplomu I stopnia, suplement do dyplomu oraz potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Miejsce składnia dokumentów rekrutacyjnych:

 • kandydaci składający dokumenty na studia II stopnia w trybie stacjonarnym składają dokumenty w pokoju 223 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej;
 • kandydaci składający dokumenty na studia I i II stopnia w trybie niestacjonarnym składają dokumenty w pokoju 207 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. 

Informacje o wynikach kwalifikacji będą na bieżąco aktualizowane i dostępne w systemie rekrutacyjnym.

Wszystkie komunikaty i dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie WAiNS lub na stronie PW w zakładce Przyszli studenci.

Kandydaci zagraniczni powinni się kontaktować z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.