Aktualności

Porozumienie dotyczące utworzenia Lokalnego Ośrodka Projektowego

W dniu 15 listopada br. zostało podpisane porozumienie dotyczące utworzenia Lokalnego Ośrodka Projektowego pod nazwą: LOP Społeczny, celem wsparcia administracyjnego projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. 

Uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród laureatkom i laureatom konkursu dziekana na najlepszą pracę dyplomową

Image: Laureaci konkursu

W dniu 14 listopada na posiedzeniu Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród laureatkom i laureatom konkursu dziekana na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2022/2023 przez Panią Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dr hab. Annę Zalcewicz, prof. uczelni

Nagrody Jego Magnificencji Rektora PW

Zdjęcie: Nagrodzeni pracownicy

W dniu 2 października br. wręczone zostały pracownikom naszego Wydziału nagrody Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne.

Awans naukowy pracownika

Miło nam poinformować, że w dniu 26 września br. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne pracownikowi naszego Wydziału Panu Michałowi Masłowskiemu.
Rada Naukowa Dyscypliny podjęła jednocześnie uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

History and Philosophy of Computing

Obrazek: logo konferencji

Serdecznie zapraszamy na konferencję międzynarodową z cyklu History and Philosophy of Computing (HaPoC-7), która odbędzie się w dniach 18-20 października br. na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

obrazek: logo polskiej komisji akredytacyjnej

Z przyjemnością informujemy o pozytywnej ocenie programowej na 6 lat dla kierunku Administracja – na poziomie studiów I. i II. stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Absolutorium

Obraz: Absolwenci uczelni

Dziekan oraz Rada Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej mają zaszczyt zaprosić tegorocznych Absolwentów na Absolutorium i uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów.

Uroczystość odbędzie się w dniu 6 października 2023 r. o godz. 16:30 w Małej Auli Politechniki Warszawskiej przy Placu Politechniki 1

Monografia "Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu. Tom I."

Miło nam poinformować, że ukazała się monografia pt. "Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu. Tom I. Metodologia badań i podejście badawcze do Wielkiego Resetu" autorstwa pracownika naszego Wydziału dr. hab. Jacka Janowskiego, prof. uczelni.

Kursy języka angielskiego dla wszystkich pracowników Politechniki Warszawskiej

obrazek: plakat działu do spraw szkoleń

Informujemy, że Dział ds. Szkoleń rozpoczyna rekrutację na kursy języka angielskiego dla wszystkich pracowników Politechniki Warszawskiej. Kurs jest bezpłatny, a jego rozpoczęcie planowane jest w październiku 2023 r.

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Działu ds. Szkoleń: szkolenia.pw.edu.pl, i Intranet - Szkolenia i Rozwój.

Wyniki kwalifikacji na studia pierwszego stopnia - 2 tura

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia, na kierunek Administracja na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024 będą przyjmowane od 04.09.2023 do 06.09.2023 w godz. 9.00-15.00 w pokoju 222 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, przy ul. Plac Politechniki 1, Warszawa.

Międzynarodowe warsztaty pt. "Legal Implications of Disruptive Technology: From AI to Quantum"

Zapraszamy na międzynarodowe warsztaty pt. "Legal Implications of Disruptive Technology: From AI to Quantum". Wydarzenie organizowane jest przez Akademię Leona Koźmińskiego we współpracy z Uniwersytetem w Palermo, Uniwersytetem Masaryka, Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacją AI LAW TECH.

Druga tura zapisów na studia stacjonarne I stopnia

Chcesz studiować na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych na studiach stacjonarnych I stopnia? Masz taką szansę jeszcze w tym roku.

Rejestracja na kierunek Administracja w ramach drugiej tury będzie otwarta w dniach 1 – 28 sierpnia 2023 roku i odbywać się będzie przez system irk.pw.edu.pl.

Decyzja o zakwalifikowaniu będzie podjęta 1 września 2023 roku.

Przyjęcia na studia I stopnia niestacjonarne oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Dokumenty kandydatów na studia na kierunku Administracja na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024 będą przyjmowane w dni robocze od 01.08.2023 do 11.09.2023 w godz. 9.00-15.00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, przy pl. Politechniki 1, Warszawa.

Dokumenty można składać po potwierdzeniu w systemie IRK dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Wyniki kwalifikacji na studia dostępne będą na indywidualnych kontach w systemie IRK w dniu 18.07.2023 r.

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia, na kierunek Administracja na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024 będą przyjmowane w dni robocze od 19.07.2023 do 24.07.2023 w godz. 9.00-15.00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, przy ul. Plac Politechniki 1, Warszawa.

WEBINARIUM POLSKO-UKRAIŃSKIE Konsolidacja w szkolnictwie wyższym: uwarunkowania i dobre praktyki.

W dniu 11 lipca 2023 r w godz. 13.00 - 15.00 odbędzie się WEBINARIUM POLSKO-UKRAIŃSKIE Konsolidacja w szkolnictwie wyższym: uwarunkowania i dobre praktyki. ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ВЕБІНАР Консолідація у вищій освіті: умови та добрі практики.

Webinarium odbędzie się w języku polskim i ukraińskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2023

logo: Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2023

Kierunek Administracja prowadzony na naszym Wydziale zajął w tym roku 5. miejsce w Polsce wśród kierunków Administracja. 

Wydziałowy Rzecznik Zaufania

obrazek: wydziałowy rzecznik zaufania dr. Michał Pręgowski

Decyzją społeczności Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wydziałowym Rzecznikiem Zaufania został wybrany na kadencję 2023 -2027 doktor Michał Pręgowski.

Wydziałowy Rzecznik Zaufania pełni dyżury we czwartki w godz. 14:00-14:45 w sali 228a GG
 michal.pregowski@pw.edu.pl

Warsztaty naukowe pt. "Conceptual Spaces @Work"

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty naukowe pt. "Conceptual Spaces @Work", które odbędą się w Politechnice Warszawskiej, w postaci hybrydowej, w dniach 1 i 2 czerwca br. (miejsce: Plac Politechniki 1, Gmach Główny, pok. 206). 

Gościem specjalnym warsztatów jest Prof. Peter Gärdenfors (Lund).

Monografia Zaufanie do systemów sztucznej inteligencji

obrazek: okładka monografii

Nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej ukazała się monografia pt. „Zaufanie do systemów sztucznej inteligencji”. Niniejsza pozycja pod red. Marka Jakubiaka i Pawła Stacewicza powstała w ramach prac Zespołu Badawczego Humanistyczne Aspekty Sztucznej Inteligencji działającego przy Zakładzie Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej WAiNS PW, zaś jej współautorami są uczeni z różnych ośrodków akademickich.

Zapraszamy do lektury!

Seminarium Naukowe "New Perspectives on the Philosophy of Quantum Physics"

Obraz: Poster seminarium

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na seminarium naukowe organizowane przez zespól badawczy Philosophy of Physics Group na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW oraz Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

Seminarium Naukowe "Colloquium on cybersecurity in the health sector"

Logo: Seminarium Naukowego "Colloquium on cybersecurity in the health sector"

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na seminarium naukowe dotyczące cyberbezpieczeństwa w sektorze medycznym organizowane przez Robert Schuman Centre for Advanced Studies, CJC i Centre for Judicial Cooperation działające na European University Institute we współpracy z Wydziałem Administacji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Konferencja "Public Administration Challenges in European Countries - Administration and New Technologies"

Obraz: International Conference Public Administration challenges in European countries 10 th November 2022

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wyzwaniami technologicznymi, jakie stoją przed administracją na Międzynarodową Konferencję "Public Administration Challenges in European Countries - Administration and New Technologies" organizowaną przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, która odbędzie się w dniu 9 maja 2023 r.

Spotkania z Prawem Nowych Technologii

Obraz: Plakat ze spotkania z prawem nowych technologii w dniu 19 tycznia 2023 roku

Zespół Prawa Nowych Technologii WAiNS zaprasza na spotkanie pt. Cyberbezpieczeństwo w motoryzacji – wyzwania dla polityki karnej państwa wobec nowych zagrożeń bezpieczeństwa

Termin: 26.04.2023 godz. 16:30

Link do spotkania: https://zoom.us/

Konkurs dla pracowników WELCOME ON BOARD

Informujemy, że na Politechnice Warszawskiej ogłoszony został konkurs dla pracowników, którzy chcą rozpocząć aktywne prowadzenie badań naukowych na naszej Uczelni. Warunkiem udziału w konkursie jest zatrudnienie w Politechnice Warszawskiej nieprzekraczające 1 roku w chwili składania wniosku.
Maksymalny budżet jednego projektu badawczego  wynosi 80 000 zł.

Nagroda im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego

Zdjęcie: dziekan WAiNS, dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni

Miło nam poinformować, że Pani dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni otrzymała wyróżnienie w konkursie Związku Banków Polskich o Nagrodę im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego za wkład w rozwój, badania i popularyzację wiedzy w dziedzinie prawa nowych technologii, w szczególności w obszarze usług płatniczych.

Serdecznie gratulujemy!