Aktualności

Publikacja dr. Michała Stelmacha

Obraz: Okładka publikacji dr. Michała Stelmacha

Nowy artykuł dr. Michała Stelmacha „Philosophical Problems and Therapy. Polemic with The New Wittgenstein” ukazał się w czasopiśmie Filozofia (70 pkt.)

Zachęcamy do lektury!

Stypendium im. M.Króla

Uprzejmie informujemy, że do dnia 01.06.2021 br. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2021/2022.

Publikacja dr. Franka Zenkera

Obraz: Okładka publikacji dr. Franka Zenkera

Nowy artykuł dr. Franka Zenkera “Newcomb’s problem isn’t a choice dilemma” ukazał się w Synthese (200 pkt).

Zachęcamy do lektury!

Seminarium Naukowe

Obraz: Plakat seminarium naukowego w dniu 19 maja 2021 roku.

Zespół Badawczy Prawa Publicznego i Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Politykach Publicznych Politechniki Warszawskiej zapraszają na seminarium naukowe pt. Prawny charakter opłaty legalizacyjnej w związku z nowelizacją Prawa budowlanego.

Termin: 19 maja 2021

Publikacja dra Marcina Rojszczaka

Obraz: Okładka publikacji dra Marcina Rojszczaka

Informujemy, że artykuł Pana dr. Marcina Rojszczaka pt. „Extraterritorial Bulk Surveillance after the German BND Act Judgment” został opublikowany w wolnym dostępie w European Constitutional Law Review (140 pkt).

Zapraszamy do lektury!

Publikacja dr hab. Justyny Łacny, profesor uczelni

Zdjęcie: dr hab. Justyny Łacny, profesor uczelni

Informujemy, że artykuł Pani dr hab. Justyny Łacny, profesor uczelni pt. „The Rule of Law Conditionality Under Regulation No 2092/2020 — Is it all About the Money?” ukazał się w Hague Journal on the Rule of Law (100 pkt).

Zachęcamy do lektury!

Publikacja dr. Pawła Jarnickiego

Obraz: Okładka publikacji dr. Pawła Jarnickiego

Nowy artykuł dr. Pawła Jarnickiego “Stimmung/Nastrój as Content of Modern Science: On Musical Metaphors in Ludwik Fleck’s Theory of Thought Styles and Thought Collectives” ukazał się w Foundations of Science (140 pkt).

Spotkanie ws. pomocy materialnej

Obraz: Klepsydra na tle kalendarza

Drodzy studenci!

W czwartek, 15 kwietnia 2021r. o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości ubiegania się o pomoc materialną w postaci zapomogi.

Publikacja dr Agaty Ferreiry

Zdjęcie: Dr Agata Ferreira

Z przyjemnością informujemy, że artykuł Pani Dr Agaty Ferreira, adiunkta z Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych, pod tytułem "The Future of Payments in a Dit-Based European Economy: A Roadmap" znalazł się na liście dziesięciu najlepszych do pobrania prac na stronie SSRN w kategoriach: Bankowość i Polityka Monetarna, Polityka Banków Centralnych, Ekonomia Monetarna, System Finansowy i Instytucje Finansowe.

Publikacja dr Pauli Quinon

Obraz: Okładka publikacji dr. Pauli Quinon

Nowy artykuł dr Pauli Quinon "Cognitive Structuralism" ukazał się w The Review of Philosophy and Psychology (140 pkt).

Zachęcamy do lektury!

Nasz pracownik dr Marcin Rojszczak uhonorowany nagrodą im. prof. Remigiusza Kaszubskiego

Zdjęcie: dr Marcin Rojszczak uhonorowany nagrodą im. prof. Remigiusza Kaszubskiego

Podczas Forum Bankowego, corocznej konferencji organizowanej przez Związek Banków Polskich, wręczono Nagrody im. prof. Remigiusza Kaszubskiego za rok 2020. Nagroda jest przyznawana osobom, których działalność w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz prawa nowych technologii wyróżniła się w sposób szczególny i ma charakter kreatywny.

Publikacja dra Marka Porzeżyńskiego z obszaru prawa nowych technologii

Zdjęcie: dr Marek Porzeżyński

W lutym 2021 r. ukazał się artykuł dra Marka Porzeżyńskiego (Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych) dotyczący prawa nowych technologii.

Zachęcamy do lektury!

Rekrutacja WAINS ERASMUS + 2021/2022

Zapraszamy wszystkich studentów na spotkanie informacyjne dotyczące zbliżającej się rekrutacji na wyjazdy zagraniczne z programu Erasmus+

Data: 03 marca 2021
Godzina: 16:30

Publikacje dra Marcina Rojszczaka z obszaru prawa nowych technologii

Obraz: Okładki publikacji dra Marcina Rojszczaka

W styczniu 2021 r. ukazały się dwa artykuły dr. Marcina Rojszczaka (Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych) dotyczące stosowania inwigilacji elektronicznej w działalności organów publicznych.

Zachęcamy do lektury!

Zarządzenie Rektora nr 6/2021 z dnia 27/01/2021

Obraz: Napis Ważne: Covid-19

w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021.

Wydziałowa Rada Samorządu WAiNS

Zdjęcie: Witraż - dach Dużej Auli w Gmachu Głównym PW

Z dniem 20.01.2021 rozpoczęła się kadencja Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w nowym składzie.

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym członkom naszego wydziałowego organu samorządu studenckiego za uczestnictwo w życiu Uczelni, za współpracę i działania podejmowane na rzecz studentów, jednocześnie serdecznie gratulujemy nowym jej członkom.

Wyniki II edycji konkursu na granty badawcze Centrów Badawczych POB PW

Ogłoszone zostały wyniki II edycji konkursu na granty badawcze Centrów Badawczych POB PW. Wśród laureatów programu CyberiADa-2 priorytetowego obszaru badawczego „Cyberbezpieczeństwo i analiza danych” jest pracownik naukowy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW dr hab. Katarzyna Budzyńska, prof. uczelni. Projekt [Con2Con] From Controversy to Consensus: An Insight into Conflicts in online Public Discourse (Od kontrowersji do konsensusu: Analiza konfliktu w dyskursie publicznym online) uzyskał dofinansowanie w wysokości 170 809,50 PLN na 24 miesiące.

Publikacja dr. Franka Zenkera

Obraz: Okładka publikacji dr. Franka Zenkera

W styczniu b.r. ukazał się artykuł dr. Franka Zenkera (Zakład Filozofii i Etyki w Administracji WAiNS) we współautorstwie z Bin Wang pt. “Slippery Slope Arguments in Legal Contexts: Towards Argumentative Patterns”. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Argumentation  pod adresem: https://link.springer.com/article/10.1007/s10503-020-09545-9

Zachęcamy do lektury!

Publikacja prof. dr. hab. Andrzeja Biłata

Obraz: Okładka publikacji prof. dr. hab. Andrzeja Biłata

W grudniu ub.r. ukazał się artykuł prof. Andrzeja Biłata (Zakład Filozofii i Etyki w Administracji WAiNS) pt. “The correctness and relevance of the modal ontological argument”. Artykuł został opublikowany w otwartym dostępie w czasopiśmie Synthese (200 pkt, filozofia) pod adresem: https://link.springer.com/article/10.1007/s11229-020-02908-5

Zachęcamy do lektury!

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Obraz: Choinka

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia  wypełniony będzie radością i spokojem,

a rok 2021  niesie sukcesy, pomyślność i szczęście we wszystkich sferach życia

Wyniki konkursu VolkswagenStiftung

Obraz: Logo VolkswagenStiftung

VolkswagenStiftung ogłosiła wyniki konkursu "Sztuczna inteligencja i jej wpływ na społeczeństwo jutra" przyznając finansowanie ośmiu interdyscyplinarnym i międzynarodowym konsorcjom badawczym z obszaru nauk społecznych i technicznych, które zajmują się badaniami konfliktu między sztuczną inteligencją a społeczeństwemVolkswagenStiftung to największa niemiecka agencja pozarządowa przyznająca dofinansowanie projektom badawczym.

Konferencja naukowa „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy JST”

Obraz: Plakat konferencji naukowej „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy JST”

Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska” zapraszają na XI Konferencję Naukową „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”.

Wyniki konkursu NCN MINIATURA 4

Obraz: Logo konkursu NCN MINIATURA 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki czwartej edycji konkursu MINIATURA. Wśród laureatów jest pracownik naukowy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW dr Radosław Puchta, który będzie realizował projekt "Sądowa kontrola konstytucyjności ustaw jako środek wzmocnienia ochrony podstawowych wolności i praw jednostki we Francji" (wartość uzyskanego finansowania: 36 445,00 PLN).

Publikacja dr. Pawła Stacewicza i dr. hab. Marcina Koszowego, prof. uczelni

Obraz: Okładka publikacji dr. Pawła Stacewicza i dr. hab. Marcina Koszowego, prof. uczelni

W listopadzie b.r. ukazał się numer tematyczny czasopisma „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” pod redakcją dr. Pawła Stacewicza i dr. hab. Marcina Koszowego, pt. „Contemporary Philosophy of Informatics” (https://content.sciendo.com/view/journals/slgr/63/1/slgr.63.issue-1.xml). Jest to przedsięwzięcie o charakterze międzynarodowym z udziałem tak wybitnych filozofów informatyki jak Raymond Turner i Giuseppe Primiero. W numerze znajdują się publikacje kilkorga pracowników naszego wydziału: Zbigniewa Króla, Pauli Quinon, Pawła Stacewicza, Michała Stelmacha i Oleny Yaskorskiej-Shah.

Zachęcamy do lektury!

Złota Kreda 2020 - Laureaci z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Obraz: Logo Złota Kreda

W dniu 16 listopada 2020 r. podczas obchodów Święta Politechniki Warszawskiej przedstawiono listę laureatów nagrody Złotej Kredy, którą studenci przyznali nauczycielom akademickim  wnoszącym szczególny wkład w ich edukację