Aktualności

Publikacja dra hab. Piotra Radziewicza, prof. uczelni

Obraz: Okładka publikacji dra hab. Piotra Radziewicza, prof. uczelni

Pracownik naukowy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW dr hab. Piotr Radziewicz, prof. uczelni, opublikował artykuł pt.: Kryzys konstytucyjny i paradygmatyczna zmiana konstytucji w czasopiśmie Państwo i Prawo. W artykule autor broni tezy, że kontrola rozproszona ustaw, którą polskie sądy podjęły w reakcji na kryzys konstytucyjny wywołany „sporem o TK”, wykształciła mechanizm obronny demokracji konstytucyjnej i w konsekwencji prowadzi do zmiany konstytucji.

Zachęcamy do lektury!

Zarządzenie Rektora nr 127/2020 z dnia 02/11/2020

Obraz: Napis Ważne: COVID-19

w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 29 stycznia 2021 r.

Szkolenie wstępne BHP dla Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Obraz: klepsydra na tle kalendarza

Dział ds. Szkoleń przedstawia informację dotyczącą utworzonych dla naszego Wydziału grup, do przeszkolenia studentów I roku z zakresu BHP.

Szkolenia, Centrum Informatyzacji PW, Ośrodek Kształcenia na Odległość, OKNO

Obraz: klepsydra na tle kalendarza

Dział ds. Szkoleń PW uprzejmie informuje o organizowanych przez Centrum Informatyzacji PW oraz przez Ośrodek Kształcenia na Odległość:

  • bezpłatnych konsultacjach indywidualnych MS Teams – poziom podstawowy (CI PW)
  • bezpłatnych kursach szkoleniowych Moodle – wprowadzenie do pracy z platformą dydaktyczną (OKNO)

Zmiana terminu składania wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego

Obraz: klepsydra na tle kalendarza

W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19, zostają wydłużone terminy na składanie wniosków o pomoc materialną, wynikających z Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2020/2021.

Zapisy na zajęcia JĘZYKA ANGIELSKIEGO [aktualizacja 05.10.2020]

Obraz: klepsydra na tle kalendarza

Informacja dla studentów III semestru studiów I stopnia

Osoba odpowiedzialna za organizację na wydziale Administracji i Nauk Społecznych:

Zapisy na zajęcia WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Obraz: klepsydra na tle kalendarza

Szanowni Państwo,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW w załącznikach przesyła:

Rozpoczęliśmy rok akademicki 2020/2021

Zdjęcie: Dziekan i Prodziekani WAiNS PW

Życzymy wszystkim członkom naszej wspólnoty akademickiej, aby w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW owocnie realizowali plany, zainteresowania i pasje, a uzyskane osiągnięcia były źródłem Państwa satysfakcji i radości.

Wydarzenia

Następne wydarzenia:

29 Kwi Dzień wolny

30 Kwi Dzień wolny

02 Maj Dzień wolny