Aktualności

Solidarni z Ukrainą

Obraz: Flagą Ukrainy

Jako środowisko akademickie potępiamy akt agresji na Ukrainę jako sprzeczny zarówno z wartościami, które są podstawą współdziałania narodów i ludzi, jak  z prawem międzynarodowym.

Solidaryzujemy się z naszym sąsiadem Ukrainą i narodem ukraińskim.

Członkowie naszej społeczności akademickiej z troską myślą o przyjaciołach, koleżankach i kolegach, studentkach i studentach, dla których ostatnie wydarzenia są tak trudnymi doświadczeniami i którzy potrzebują wsparcia.

Dołożymy wszelkich starań by pomóc wszystkim Państwu.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2022

Logo: Perspektywy 2022

Kierunek Administracja na PW zajął 7. miejsce w Polsce na 28 ocenianych uczelni

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2022, w zależności od specyfiki danego kierunku, tworzony jest w oparciu o kilka wskaźników uwzględniających m.in. prestiż, sytuację absolwentów na rynku pracy, potencjał akademicki, dydaktyczny i naukowy.

Plebiscyt Złotej Kredy

Obraz: Napis Złota Kreda 2022

Drodzy Studenci i Studentki,
wraz z końcem semestru powraca Plebiscyt Złotej Kredy. To moment w którym możecie docenić prowadzących, którzy najlepiej poprowadzili zajęcia, zarażali Was pasją do przedmiotu lub zawsze podawali pomocną dłoń. W tym roku możecie głosować w 3 kategoriach: Najlepszy Prowadzący Wykłady, Najlepszy Prowadzący Ćwiczenia, ,,Złote Serce".

Międzynarodowe Warsztaty Badawcze "Philosophy in Technology"

Obraz: Myślący człowiek w stylu futurystycznym

W dniu 31 maja 2022, w godzinach od 10 do 17, odbędą się współorganizowane przez WAiNS Międzynarodowe Warsztaty  Badawcze online pt. "Philosophy in Technology". Będziemy omawiać zagadnienia z pogranicza filozofii i techniki, w tym sztucznej inteligencji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dostęp do spotkania: https://zoom.us/

Konkurs dla nauczycieli akademickich

Obrazek z napisem learn abroad

Informujemy o możliwości aplikowania przez nauczycieli akademickich w konkursie na finansowanie udziału w zagranicznych szkoleniach, kursach, wizytach studyjnych i innych formach usług edukacyjnych podnoszących kompetencje w zakresie wdrażania nowoczesnych metod kształcenia.

Termin składania wniosków upływa 20 czerwca 2022 r. 

Spotkania z Prawem Nowych Technologii

Zespół Prawa Nowych Technologii WAiNS zaprasza na spotkanie pt. Spoofing, vishing, phishing… Uwagi w świetle koncepcji otwartej bankowości mające na celu przybliżenie tematyki nadużyć i zagrożeń, jakie pojawiają się  w związku z dokonywaniem płatności zdalnie w kontekście rozwoju najnowszych usług płatniczych.   

Termin: 17.05.2022 godz. 16:00

Link do spotkania: https://zoom.us/

Wyniki konkursu MEiN w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”

Obraz: Nauka dla Społeczeństwa

Wśród laureatów konkursu jest pracownik naukowy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW dr hab. Jacek Janowski, prof. uczelni , który będzie realizował projekt „Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu – studium transformacji ku cywilizacji informacyjnej”.

Serdecznie gratulujemy!

Kwota projektu: 1 500 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 24 miesiące

Konkurs ENHANCE Incubator Challenge

Logo: ENHANCE

ENHANCE Alliance stawia dwa wyzwania związane ze sztuczną inteligencją oraz różnorodnością i integracją w Europejskim Obszarze Edukacji. Inicjatywa ta jest zintegrowana z programem ENHANCE Higher Education Innovator i będzie wspierać sześć najlepszych projektów przedstawionych przez zespoły utworzone przez co najmniej dwóch różnych członków ENHANCE Alliance kwotą 210 000 euro.

Międzynarodowa Konferencja "Public Administration challenges in European countries"

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wyzwaniami, jakie stoją przed współczesną administracją na Międzynarodową Konferencję "Public Administration challenges in European countries" organizowaną przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, która odbędzie się on-line w dniu 4 kwietnia 2022 r.

Seminarium Naukowe

Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji zaprasza na Wydziałowe Seminarium Naukowe pt. "Współczesne trendy cyberzagrożeń społeczeństwa informacyjnego".

Termin: 29 marca 2022 roku

Dr Agata Ferreira uhonorowana Nagrodą im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego

Zdjęcie: Dr Agata Ferreira

17 marca 2022 r. podczas Forum Bankowego, corocznej konferencji organizowanej przez Związek Banków Polskich, wręczono Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego. Za wkład w rozwój prawa nowych technologii wyróżniona została dr Agata Ferreira z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Spotkanie startowe w projekcie "Argumentacyjny model refrazy"

Logo: "AMoRe: Argumentacyjny model refrazy: ujęcie pragmatyczne i retoryczne"

W dniach 9-11 marca b.r. na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW odbędzie się spotkanie startowe w ramach bilateralnego projektu (program OPUS-LAP) pt. "AMoRe: Argumentacyjny model refrazy: ujęcie pragmatyczne i retoryczne" (nr projektu 2020/39/I/HS1/02861) finansowanego przez NCN oraz przez Swiss National Science Foundation (SNSF).

Link do spotkania: https://zoom.us

Przedłużamy rekrutację na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ do końca marca!

Obraz: Program ERASMUS+

Rekrutacja na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2022/2023 odbywa się za pomocą systemu USOS w dniach 8 marca 2022 - 31 marca 2022.

Spotkania z Prawem Nowych Technologii

Zespół Prawa Nowych Technologii WAiNS zaprasza na spotkanie pt. Dane w grach wideo - możliwości i wyzwania.

Termin: 16.03.2022 godz. 16:00

Rejestracja: https://zoom.us/

Seminarium Naukowe

Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW serdecznie zaprasza na Wydziałowe Seminarium Naukowe dotyczące problematyki mediacji w administracji.

Termin: 8 marca 2022 roku

Porozumienie

Zdjęcie: Podpisanie  porozumienia między Politechniką Warszawską a Naczelną Radą Adwokacką

W dniu 25 lutego br. podpisane zostało porozumienie między Politechniką Warszawską a Naczelną Radą Adwokacką w sprawie współpracy, której przedmiotem będzie między innymi organizacji wspólnych konferencji, seminariów i szkoleń adresowanych do studentów na kierunku „Administracja” oraz członków samorządu adwokackiego, wspierania prowadzenia w samorządzie adwokackim badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa, przyjmowania studentów Uczelni na praktyki i staże.

Monografia dr Beaty Witkowskiej-Maksimczuk

Obraz: Okładka monografii  dr Beaty Witkowskiej-Maksimczuk

Nakładem Oficyny Wydawniczej PW ukazała się monografia dr Beaty Witkowskiej-Maksimczuk pt. Argumentacja erystyczna. Analiza logiczna wybranych sofizmatów.

Zapraszamy do lektury!

Monografia współautorstwa dr. hab. inż. Jarosława Zalewskiego, profesora uczelni

Obraz: Okładka Monografii współautorstwa dr. hab. inż. Jarosława Zalewskiego, profesora uczelni

Nakładem wydawnictwa Springer ukazała się książka pt. Modeling of Road Traffic Events, współautorstwa dr. hab. inż. Jarosława Zalewskiego, prof. uczelni.

Zapraszamy do lektury!

Monografia dr Beaty Pachucy-Smulskiej

Obraz: Okładka Monografii dr Beaty Pachucy-Smulskiej

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia autorstwa dr Beaty Pachucy-Smulskiej pt. Rola państwa w kształtowaniu ochrony konsumentów na rynku kredytów hipotecznych po kryzysie finansowym 2007-2011 w świetle przepisów dyrektywy 2014/17/UE.

Zapraszamy do lektury!

ENHANCE MOOC „Responsible Innovators of Tomorrow”

Obraz: Napis Centrum Współpracy Międzynarodowej

RWTH Aachen, nasza uczelnia partnerska w konsorcjum ENHANCE, zaprasza do współtworzenia kursu MOOC „Responsible Innovators of Tomorrow” dla studentów studiów I stopnia.
Tematyka: Digitalization and Artificial Intelligence, Sustainable and Social Innovation, Social Responsibility, Gender and Diversity, Ethics and Impact-Assessment.
Zapraszamy do przesyłania propozycji materiałów do MOOC-a .

Monografia dra hab. Roberta Suwaja, profesora uczelni

Obraz: Okładka monografii dra hab. Roberta Suwaja, profesora uczelni

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się monografia autorstwa dra hab. Roberta Suwaja, profesora uczelni pt. Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych.

Zapraszamy do lektury!

Funkcjonowanie PW od dnia 24 stycznia 2022 r.

Obraz: Wykrzyknik

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, zgodnie z decyzją nr 7/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 stycznia 2022 r.,  od 24 stycznia do 22 lutego 2022 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy i inne zaliczenia na PW odbywają się w trybie zdalnym

Finansowanie zagranicznych staży dydaktycznych

Obraz: Napis Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania do wyjazdów na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW (finansowanie w ramach projektu pn. „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”).

W celu uzyskania dofinansowania do planowanego wyjazdu na zagraniczny staż dydaktyczny prosimy o złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie do dnia 7 lutego 2022 r.

Monografia dra Marka Porzeżyńskiego

Zdjęcie: dr Marek Porzeżyński

Nakładem Instytutu Wydawniczego EuroPrawo ukazała się monografia opracowana przez dra Marka Porzeżyńskiego pt. Cyberbezpieczeństwo dostawców usług cyfrowych.

Zapraszamy do lektury!

Konferencja międzynarodowa „Philosophy in Informatics VI”

Obraz: Alan Turing

W dniach 16-17 grudnia 2021 r. odbędzie się współorganizowana przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych konferencja międzynarodowa „Philosophy in Informatics VI”. Temat tegorocznej edycji to “Frontiers of philosophy of computing and information”.

Serdecznie zapraszamy do udziału!