Aktualności

Monografia prof. dr. hab. Marka Maciejczaka

Obraz: Okładka monografii prof. dr. hab. Marka Maciejczaka

Nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej ukazała się monografia prof. dr. hab. Marka Maciejczaka pt. Hermeneutyka życia świadomości według Edmunda Husserla.

Zapraszamy do lektury!

Projekt: tandemy językowe

Obraz: Napis Start Your Tandem

Trwają zapisy do projektu, którego głównym celem jest rozwój umiejętności językowych (uczestnicy mogą szkolić znajomość języka: niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, szwedzkiego, norweskiego oraz polskiego) oraz umożliwienie nawiązania nowych kontaktów przez pracowników i studentów uczelni partnerskich konsorcjum ENHANCE

Monografia dra Piotra Wróbla

Obraz: Okładka monografii dra Piotra Wróbla

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się monografia autorstwa dra Piotra Wróbla pt. Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem unijnym.

Zapraszamy do lektury!

Zajęcia z języka chińskiego

Obraz: Znak skrócony PW

Instytut Konfucjusza Politechniki Warszawskiej oferuje kusy języka chińskiego dla pracowników i studentów  PW (program kształcenia przygotowuje do egzaminu HSK).

Legitymacje studenckie

Obraz: Skrócony znak PW

Informujemy, że legitymacje studenckie będą ważne do dnia 14 października 2021 r.

Z dniem 7 października 2021 roku rozpocznie się proces przedłużania ważności legitymacji.
Mając na uwadze obecny reżim sanitarny prosimy o przynoszenie legitymacji przez przedstawiciela danego roku studiów do dziekanatu  w dniach 7-14 października 2021 roku  w godz. 9.00-14.00.

Publikacja współautorstwa dra Pawła Jarnickiego

Obraz: Okładka publikacji współautorstwa dra Pawła Jarnickiego

Nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej ukazała się książka pt. Ludwik Fleck - mikrobiolog i filozof, współautorstwa dra Pawła Jarnickiego.

Zapraszamy do lektury!

Wyjazdy zagraniczne pracowników Politechniki Warszawskiej - program Erasmus+

Logo: Erasmus+

Informujemy, o możliwości wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ na zagraniczne uczelnie partnerskie. Pracownicy PW mogą wyjechać na wymianę nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT). Na wyjazdy  STT mogą aplikować również pracownicy administracji.

Komunikat nr 2/2021 Rektora PW z dnia 7/09/2021

Obraz: Znak skrócony PW

W związku ze zbliżającym się początkiem roku akademickiego 2021/2022 Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba wydał  komunikat o przewidywanym trybie kształcenia w semestrze zimowym.

Kształcenie będzie prowadzone w trybie stacjonarnym mieszanym. Zdalne zajęcia będą prowadzone dla liczebnie dużych grup wykładowych i seminaryjnych, natomiast stacjonarnie zajęcia będą prowadzone we wszystkich pozostałych przypadkach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Program Mobility PW

Obraz: Znak skrócony PW

Na Politechnice Warszawskiej został uruchomiony program Mobility PW.

Program daje możliwość finansowania między innymi wyjazdowych aktywności naukowych doktorantów i pracowników naukowych PW.  W ramach programu przewiduje się finansowanie mobilności t.j.: staże, wizyty studyjne, wyjazdy związane z nauką obsługi unikatowej aparatury badawczej,  wyjazdy związane z prowadzeniem badań naukowych do rozprawy doktorskiej, uczestnictwa  w szkołach letnich/zimowych, kursach oraz warsztatach.

Warsztaty z filozofii obliczeń

Obraz: Plakat warsztatów.

W dniach 16-17 września 2021 r. na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW odbędą się Warsztaty z filozofii obliczeń.

Organizowane we współpracy z Uniwersytetem w Göteborgu.

 
Tylko online - zarejestruj się przez poniższy link
https://forms.gle/ic17JvkL1XLcXP5G6

Rekrutacja - ważne komunikaty

Zdjęcie: Duża Aula PW

Bieżące komunikaty związane z rekrutacją na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) oraz studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie). 

Konkurs na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Obraz: Napis Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Trwa rekrutacja nauczycieli akademickich PW w ramach konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne (projekt „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”).

W celu uzyskania dofinansowania do planowanego wyjazdu na zagraniczny staż dydaktyczny należy złożyć formularz rekrutacyjny w terminie do dnia 28 lipca br.

Zapraszamy do udziału w badaniu Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Obraz: Sylwetki Absolwentów
  • Czy zechcą Państwo opowiedzieć młodszym koleżankom i kolegom o swym doświadczeniu?
  • Czy pomogą nam Państwo dowiedzieć się jak Absolwenci PW odnajdują się na rynku pracy?
  • Czy chcą Państwo inspirować Politechnikę Warszawską do rozwoju, by logo PW na dyplomie było symbolem jakości i prestiżu?

Monografia pracowników Zakładu Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji

Obraz: Okładka monografii pracowników Zakładu Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji

Monografia pt. „Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego” jest rezultatem realizacji zadań w ramach seminarium naukowego i prezentuje zbiór wyników badań prowadzonych przez nauczycieli akademickich Zakładu Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Zapraszamy do lektury!

Podręcznik współautorstwa dra Marka Porzeżyńskiego

Obraz: Okładka podręcznika współautorstwa dra Marka Porzeżyńskiego

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się podręcznik z zakresu prawa informatycznego "Prawo informatyczne i geoinformacyjne", którego współautorem jest Pan Doktor Marek Porzeżyński. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa C.H. Beck.

Zapraszamy do lektury!

Wyniki konkursu OPUS LAP

Obraz: Logo Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS LAP (Lead Agency Procedure) na granty badawcze w ramach współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec i Szwajcarii. W ramach tego programu finansowanie uzyskał projekt "AMoRe - Argumentacyjny model refrazy: ujęcie pragmatyczne i retoryczne".

Publikacja współautorstwa dra Tomasza Tyca

Obraz: Okładka publikacji współautorstwa dra Tomasza Tyca

Doktor Tomasz Tyc jest jednym z współautorów raportu pt. Zasoby wodne w Polsce – ochrona i wykorzystanie, który ukazał się  lipcu br. Włączając się w debatę o rozwoju społecznym autorzy objaśniają zarówno zjawiska, jak również mechanizmy, które wpływają na stan wód. Ukazane zostało oddziaływanie różnych sektorów, które w największym stopniu oddziałują na wody powierzchniowe w Polsce: gospodarkę komunalną, turystykę, przemysł, rolnictwo, transport wodny.

Publikacja dra Marcina Rojszczaka

Obraz: „The uncertain future of data retention laws in the EU: Is a legislative reset possible?”

Informujemy, że artykuł autorstwa Pana dr. Marcina Rojszczaka pt. „The uncertain future of data retention laws in the EU: Is a legislative reset possible?” został opublikowany w wolnym dostępie w Computer Law & Security Review (100 pkt).

Zapraszamy do lektury!

Konferencja naukowa: „Zaufanie do systemów sztucznej inteligencji”

Obraz: Plakat Konferencji Naukowej

W dniu 18 czerwca 2021 r. odbędzie się konferencja pt. „Zaufanie do systemów sztucznej inteligencji”, której tematyka wpisuje się w aktualne dyskusje o możliwościach, ograniczeniach i odbiorze społecznym systemów sztucznej inteligencji, w tym systemów uczących się. Wygłaszane i dyskutowane referaty będą miały charakter interdyscyplinarny - z odniesieniami do informatyki, filozofii, nauk prawnych, nauk o zarządzaniu, psychologii i ekonomii.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Artykuł współautorstwa dr hab. Katarzyny Budzyńskiej i dr hab. Marcina Koszowego

Obraz: Okładka artykułu współautorstwa dr hab. Katarzyny Budzyńskiej i dr hab. Marcina Koszowego

Artykuł współautorstwa dr hab. Katarzyny Budzyńskiej i dr hab. Marcina Koszowego pt. „Associating Ethos with Objects: Reasoning from Character of Public Figures to Actions in the World” został opublikowany w wolnym dostępie w czasopiśmie Argumentation (200 pkt).

Zachęcamy do lektury!

Monografia dr Katarzyny Chrostowskiej-Malak

Obraz: Okładka monografii dr Katarzyny Chrostowskiej-Malak

Monografia pt. „Rozwój praw obywatelskich w świetle polityki migracyjnej państwa polskiego”, Oficyna Wydawnicza PW 2020 r., autorstwa dr Katarzyny Chrostowskiej-Malak z Zakładu Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji WAiNS PW jest wynikiem kontynuacji badań Autorki nad statusem prawnym obywateli i cudzoziemców w Polsce.

Zapraszamy do lektury!

Spotkania z Prawem Nowych Technologii

Zespół Prawa Nowych Technologii WAiNS zaprasza na spotkanie pt. Płatność "spojrzeniem" - uwierzytelnienie płatności a technologie biometryczne mające na celu przybliżenie tematyki płatności z wykorzystaniem biometrii, w tym płatności bez użycia telefonu czy karty płatniczej.

Termin: 27.05.2021 godz. 16:00

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com

Publikacja dr Moniki Stachowiak-Kudła

Obraz: Okładka publikacji dr Moniki Stachowiak-Kudła

Informujemy, że artykuł Pani dr Moniki Stachowiak-Kudła z Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych pt. „Academic freedom as a source of rights’ violations: a European perspective” ukazał się w czasopiśmie Higher Education (140 pkt w dysyplinach naukowych: nauka o kulturze i religii, architektura i urbanistyka; nauka o zarządzaniu i jakości oraz pedagogika).

Zachęcamy do lektury!

Publikacja współautorstwa dra Marcina Rojszczaka

Obraz: Okładka publikacji współautorstwa dra Marcina Rojszczaka

Informujemy, że artykuł współautorstwa Pana dr. Marcina Rojszczaka pt. „Cybersecurity of consumer products against the background of the EU model of cyberspace protection” został opublikowany w wolnym dostępie w Journal of Cybersecurity (140 pkt).

Zapraszamy do lektury!

Wywiad z dr Katarzyną Górniak

Zdjęcie: dr Katarzyna Górniak

Informujemy, że w Biuletynie PW ukazał się wywiad z dr Katarzyną Górniak, socjolożką z WAiNS PW na temat społecznych skutków pandemii COVID-19.

Zapraszamy do lektury!