2022

Decyzja nr 12/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 26 lipca 2022

w sprawie zastępstwa w czasie nieobecności Dziekana

Pobierz plik (pdf, 90,34 kB)

Decyzja nr 11/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 28 czerwca 2022

w sprawie powołania Zespołu ds. przeglądu warunków pracy na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 115,19 kB)

Decyzja nr 10/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 24 czerwca 2022

w sprawie zastępstwa w czasie nieobecności Dziekana

Pobierz plik (pdf, 89,81 kB)

Decyzja nr 9/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 08 czerwca 2022

w sprawie powołania Wydziałowego Pełnomocnika ds. Programu Erasmus+ dla studentów na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW

Pobierz plik (pdf, 966,54 kB)

Decyzja nr 8/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 26 maja 2022

w sprawie powołania opiekuna praktyk studenckich na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 474,04 kB)

Decyzja nr 7/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 19 maja 2022

w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na prowadzenie działalności badawczej finansowanej z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego w 2022 r.

Pobierz plik (pdf, 4,96 MB)

Decyzja nr 6/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 07 kwietnia 2022

w sprawie harmonogramu konkursu o Nagrodę Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej za najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 450,90 kB)

Decyzja nr 5/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 04 kwietnia 2022

w sprawie składu osobowego Komisji ds. monitorowania procesów doskonalenia kształcenia na kierunku Administracja

Pobierz plik (pdf, 422,94 kB)

Decyzja nr 4/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 28 lutego 2022

w sprawie ustalenia liczebności grup dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 290,68 kB)

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 4/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 28 lutego 2022

Pobierz plik (pdf, 3,08 MB)

Decyzja nr 3/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 08 lutego 2022

w sprawie konkursu na granty badawcze wspierające prowadzenie działalności naukowej dla pracowników Politechniki Warszawskiej w dyscyplinach nauki prawne i filozofia w 2022 roku

Pobierz plik (pdf, 1,75 MB)

Decyzja nr 2/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 03 lutego 2022

w sprawie upoważnienia nauczycieli akademickich do kierowania pracami dyplomowymi na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych

Pobierz plik (pdf, 1,01 MB)

Decyzja nr 1/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 31 stycznia 2022

w sprawie utraty mocy decyzji nr 39/2020 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW

Pobierz plik (pdf, 309,07 kB)